Kde zjistím SPAM skóre odesílaných e‑mailů/hromadných zpráv?

Máte několik možností, jak zjistit, zda vaše hromadná zpráva nebude označena jako SPAM. Nejběžnější způsoby jsou tyto:

  1. Nejosvědčenější praxí je vytvoření seznamu s testovacími příjemci a odesílat na ně hromadné zprávy předtím, než spustíte ostrou rozesílku na všechny příjemce. Výsledky testovací rozesílky pak zkontrolujte a okamžitě zjistíte nejen, jaká má vaše zpráva SPAM skóre, ale také, zda se u daného poskytovatele e-mailu zobrazuje správně.

    Schránky těchto testovacích příjemců byste měli mít na různých doménách – gmail.com, seznam.cz, hotmail.com a podobně, abyste pokryli co největší spektrum nejčastějších poskytovatelů e-mailových schránek.
  2. Na internetu existuje celá řada služeb, pomocí kterých můžete ověřit, zda vaše zpráva neskončí jako nevyžádaná pošta (SPAM). Stačí si vyhledat „spam score checker“, např. https://www.mail-tester.com/ a postupovat dle instrukcí na daném webu.

    V této souvislosti také doporučujeme registraci do programu Feedback loop. Jedná se o bezplatný nástroj pro zpětnou vazbu, prostřednictvím kterého dostává registrovaný rozesílatel informace o tom, kdo označil jeho zprávy v Seznam.cz e-mailu jako SPAM.

    Podobnou službu nabízí také Google pod názvem Postmaster tools, kterou rovněž doporučujeme ke sledování hromadně rozesílaných zpráv a údajů o odesílacích doménách.
Michal Krejčí Michal Krejčí
13. dubna 2023