Jaká je maximální velikost datového zdroje XML?

Datový zdroj neboli produktový feed XML je soubor, který obsahuje údaje o produktech. Tento soubor můžete automaticky propojit s aplikací Boldem, načítat z něj produktové informace a pracovat s nimi při vytváření šablon a automatizací.

Přestože je možné do aplikace Boldem importovat i velké objemy dat a maximální velikost datového zdroje XML není stanovena, důrazně doporučujeme větší datové zdroje (nad 100 MB) optimalizovat nebo je rozdělit na více částí, například podle kategorií. V opačném případě hrozí, že načítání jednoho dramaticky velkého souboru bude pomalé a s aplikací nebude možné pracovat efektivně.

V každém případě, pokud máte datové zdroje větší než 100 MB, konzultujte jejich použití předem s podporou našich zákazníků.

Michal Krejčí Michal Krejčí
26. července 2023