Jak vytvořím transakční šablonu?

Transakční šablona je typ chytré šablony, kterou lze použít v automatizacích, při volání některých funkcí API, nebo při odesílání transakčních e-mailů.

Jako transakční šablonu lze nastavit jakoukoli chytrou šablonu. Předpokladem k úspěšnému fungování transakční šablony je plně ověřená odesílací doména. Odesílací doménu můžete spravovat v Nastavení/Domény.

Chcete-li vytvořit novou transakční šablonu, postupujte následovně. Obdobným způsobem můžete aktualizovat také existující chytrou šablonu, v takovém případě šablonu otevřete a pokračujte krokem 4:

  1. Přihlaste se do aplikace Boldem a přejděte do části Šablony.
  2. Klikněte na Vytvořit novou šablonu a vyberte Vytvořit chytrou šablonu.
  3. Zvolte, zda chcete upravit předdefinovanou šablonu z galerie, začít pracovat se vzorovou šablonou, nebo začít zcela od začátku s prázdnou šablonou.
  4. Klikněte na ikonu ozubeného kola. Zobrazí se karta Informace.
ozubené kolo nastavení šablony
  1. Na kartě Informace vyplňte název šablony, předmět a preheader (náhled předmětu).

Doporučujeme si šablonu pojmenovat podle toho, v jakém kontextu či scénáři ji budete v automatizacích používat, abyste ji v seznamu šablon snadno našli.

  1. Aktivujte transakční funkce přepínačem Šablona pro transakční e-maily (automatizace a API). Zobrazí se další pole pro transakční šablonu.
  2. Vyplňte E-mail odesílatele, Jméno odesílatele a z rozevíracího seznamu vyberte Směrovač domény.

Jako e-mail odesílatele zadejte funkční e-mailovou schránku. Tato schránka musí být na doméně, kterou jste ověřili v systému Boldem. Přidání nebo ověření domény provedete v Nastavení/domény.

  1. V pravém horním rohu klikněte na Hotovo a vyberte Uložit a odejít.

Takto vytvořenou transakční šablonu můžete začít používat v automatizacích, při volání některých funkcí API, nebo použít při odesílání transakčních e-mailů.

Michal Krejčí Michal Krejčí
25. dubna 2023