Automatizace k záchraně opuštěných košíků

Michal Krejčí Michal Krejčí
18. května 2023

Až 70 % košíků při online nakupování zůstává opuštěných. Tyto nedokončené nákupy můžete díky Boldem sledovat a registrované zákazníky automaticky oslovovat. Průměrná míra otevření opuštěného košíku po obdržení upozornění dosahuje u našich zákazníků 55 % a míra prokliku 20 %, má tedy rozhodně smysl nějaký čas automatizaci věnovat.

Cíl automatizace

Cílem automatizace k záchraně opuštěného košíku je automaticky odeslat nerozhodným zaregistrovaným zákazníkům, kteří nedokončili nákup na e-shopu, e-mailové sdělení, nebo rovnou nějakou sérii sdělení s prodlevami. E-mailová sdělení zákazníkovi připomínají, že nákup nebyl dokončen a zároveň jsou doplněna o všechny produkty, které měl zákazník v plánu nakoupit.

Implementací tohoto automatického procesu zvýšíte šance, že zákazníka přesvědčíte, aby se k opuštěnému košíku vrátil a nákup dokončil. Někdy stačí pouhé pobídnutí, jindy je potřeba větší podnět, třeba v podobě slevy nebo končícího období výprodeje.

E-mailové kampaně zaměřené na opuštěný košík dosahují nejlepších konverzních poměrů ze všech marketingových e-mailových sdělení, protože cílí na zákazníky, kteří už o zboží projevili nějaký zájem. Přitom důvody k nedokončení objednávky mohou být i zcela banální – třeba že okno v prohlížeči zákazníkovi zapadlo v mračnu dalších, nebo ho prostě omylem zavřel a na celou věc zapomněl.

Předpoklady

K vytvoření automatizace na sledování opuštěného košíku budete potřebovat:

 • Aktivovaný tarif Boldem Profi v účtu Boldem.
 • Plně ověřenou odesílací doménu.
 • E-shop propojený s účtem Boldem.
 • Transakční šablony – tedy sdělení, která chcete příjemcům odesílat.
 • Slevové kódy (volitelné) – pokud se rozhodnete zákazníkům v rámci automatizace nabízet slevové kupóny, je třeba je nejprve přidat.

Podrobnosti k jednotlivým krokům najdete v kapitolách níže.

Propojení e-shopu s účtem Boldem

Aby se vám do aplikace Boldem správně načítaly údaje o objednávkách a košících z vašeho e-shopu a mohli jste efektivně využívat nejen automatizace, ale třeba i sběrné formuláře, musíte svůj web nejprve propojit se svým účtem Boldem. Máte tyto možnosti propojení:

 • Instantní propojení vašeho e-shopu na platformě Shoptet nebo Upgates, které umožňuje plynule synchronizovat databázi kontaktů, údaje o košících a objednávkách.
 • Rozšířené propojení libovolného webu nebo e-shopu na kterékoli platformě umožňující kromě zobrazování formuláře také např. synchronizaci kontaktů nebo údajů o objednávkách nebo košících. Toto propojení však vyžaduje zásah vývojáře, který vám propojení vytvoří na míru.

Pro plnou funkčnost propojení je zapotřebí účet Boldem s tarifem Profi nebo vyšším (tarif Standard umožňuje pouze synchronizaci příjemců s hotovými integracemi). Na tarif Profi můžete kdykoli přejít prostřednictvím nabídky Vyúčtování. Pokud při přechodu na vyšší tarif narazíte na potíže, kontaktujte svého obchodníka nebo naši zákaznickou podporu na e-mailu, telefonu, nebo chatu.

Níže najdete postupy, jak propojit různé platformy s účtem Boldem:

Transakční šablona

V automatizacích lze používat pouze tzv. transakční šablony. Jako transakční šablonu lze nastavit jakoukoli chytrou šablonu. Předpokladem k úspěšnému fungování transakční šablony je plně ověřená odesílací doména. Odesílací doménu můžete spravovat v Nastavení/Domény.

Pro účely automatizace ke sledování opuštěných košíků doporučujeme do transakční šablony vložit speciální kód, který zákazníkovi zobrazí obsah jeho košíku z vašeho e-shopu a samozřejmě tlačítko nebo odkaz vedoucí do vašeho e-shopu, respektive přímo do košíku.

Šablonu si můžete vytvořit zcela podle sebe, nebo použít hotovou šablonu pro opuštěný košík z galerie šablon.

Předpřipravená šablona pro opuštěný košík

V šabloně najdete vše, co musí pro účely opuštěného košíku obsahovat. Vám nezbývá, než si přizpůsobit její vzhled a tón textu tak, aby co nejlépe odpovídal vaší firemní identitě.

 1. Přihlaste se do aplikace Boldem a přejděte do části Šablony.
 2. Klikněte na Vytvořit novou šablonu a vyberte Vytvořit chytrou šablonu.
 3. Vyberte možnost Vybrat šablonu z galerie.
 4. V seznamu šablon vyhledejte šablonu s názvem Opuštěný košík a klikněte na Použít.
 5. Šablonu dále upravte podle svých potřeb

Vlastní šablona pro opuštěný košík

Chcete-li si vytvořit vlastní transakční šablonu pro opuštěný košík, postupujte následovně. Obdobným způsobem můžete aktualizovat také existující chytrou šablonu, v takovém případě šablonu otevřete a pokračujte krokem 4:

 1. Přihlaste se do aplikace Boldem a přejděte do části Šablony.
 2. Klikněte na Vytvořit novou šablonu a vyberte Vytvořit chytrou šablonu.
 3. Zvolte, zda chcete upravit předdefinovanou šablonu z galerie, začít pracovat se vzorovou šablonou, nebo začít zcela od začátku s prázdnou šablonou.
 4. Klikněte na ikonu ozubeného kola. Zobrazí se karta Informace.
ozubené kolo nastavení šablony
 1. Na kartě Informace vyplňte název šablony, předmět a preheader (náhled předmětu).

Doporučujeme si šablonu pojmenovat podle toho, v jakém kontextu či scénáři ji budete v automatizacích používat, abyste ji v seznamu šablon snadno našli.

 1. Aktivujte transakční funkce přepínačem Šablona pro transakční e-maily (automatizace a API). Zobrazí se další pole pro transakční šablonu.
 2. Vyplňte E-mail odesílatele, Jméno odesílatele a z rozevíracího seznamu vyberte Směrovač domény.

Jako e-mail odesílatele zadejte funkční e-mailovou schránku. Tato schránka musí být na doméně, kterou jste ověřili v systému Boldem. Přidání nebo ověření domény provedete v Nastavení/domény.

Nyní máte připravenou základní transakční šablonu, do které pro účely opuštěného košíku doporučujeme vložit speciální řetězce, tzv. proměnné, kterými zákazníkovi automaticky zobrazíte obsah košíku z vašeho e-shopu.

košík - příklad, proměnné

Vyberte v šabloně místo, kde chcete zobrazovat obsah košíku, a zadejte postupně následující proměnné s textem:

{{item.name}}

{{item.priceVat}} Kč

{{item.quantity}} ks

Celková cena s DPH: {{cart.priceVat}} Kč

Význam jednotlivých proměnných:

 • {{item.name}} – vypíše název produktu.
 • {{item.priceVat}} – vypíše cenu produktu vč. DPH.
 • {{item.quantity}} – vypíše počet kusů produktu.
 • {{cart.priceVat}} – vypíše celkovou cenu za všechny produkty v košíku vč. DPH.

Pokud zároveň chcete u produktů zobrazovat i obrázky, pak vložte do šablony blok obrázek a dvakrát na něj klikněte k zobrazení a úpravě jeho vlastností.

 1. Do pole URL obrázku zadejte řetězec {{item.imageUrl}}
 2. Do pole Odkaz obrázku zadejte řetězec {{item.url}}
 3. Do pole Alternativní popisek zadejte řetězec {{item.name}}
úprava obrázku pro opuštěný košík
 1. Do šablony zároveň na vhodné místo doplňte odkaz na váš e-shop, nebo ideálně rovnou na adresu URL, kterou se ve vašem e-shopu zobrazuje košík.
 2. V pravém horním rohu klikněte na Hotovo a vyberte Uložit a odejít.

V našem ilustračním příkladu bude vygenerovaný e-mail s obsahem opuštěného košíku vypadat nějak takto:

náhled opuštěného košíku

Slevové kupóny

Pokud se rozhodnete své zákazníky v rámci snahy o dokončení nákupu obdarovat slevou, je praktické použít pro každého zákazníka samostatný slevový kupón. Před použitím slevových kupónů v šabloně je potřeba je do systému zadat – buď ručně, nebo importováním ze souboru:

 1. Přejděte do Nastavení/Slevové kupóny.
 2. Klikněte na Všechny skupiny a vyberte Přidat skupinu.
 3. Zadejte název skupiny, vyberte její barvu a potvrďte volbu tlačítkem Přidat.
 4. Klikněte na Nový kupón.
 5. V rozevírací nabídce Nastavení data platnosti vyberte typ platnosti kupónů. Ta by měla odpovídat platnosti, kterou máte nastavenou v e-shopu, ze kterého si kupóny generujete.
  • Bez omezení – všechny importované slevové kupóny lze využívat bez časového omezení.
  • Jednotné – všechny importované slevové kupóny mají jedno datum a čas vypršení platnosti. Po výběru se zobrazí pole k zadání jednotného data vypršení platnosti.
  • Individuální – každý importovaný kupón má definované datum a čas vypršení platnosti. V tomto případě musíte mít v importovaném souboru dva sloupce: jeden pro kódy kupónů a druhý pro datum vypršení platnosti (případně datum a čas).
 6. Pokud máte k dispozici soubor s kupóny k importování, klikněte na Vybrat soubor a svou volbu potvrďte kliknutím na Vytvořit.

Soubor s kupóny musí být ve formátu Excel, CSV, nebo TXT, ve kterém máte kupóny uloženy na každém řádku zvlášť. Volitelně může importovaný soubor obsahovat ve druhém sloupci datum vypršení platnosti kupónu ve formátu, který používáte ve svém účtu (viz Nastavení/Obecné/Základní nastavení – Formát data a času), nebo ve výchozím anglickém formátu mm/dd/rrrr. Datum vypršení platnosti bude zohledněno pouze v případě, že jste vybrali jako Datum platnosti položku Individuální.

 1. Menší množství kupónů můžete importovat také ručně jejich zadáním do pole Kupóny. V takovém případě vkládejte na každý řádek jeden slevový kupón. Chcete-li k ručně vkládaným kupónům přidat datum platnosti, vyberte v rozevírací nabídce Nastavení data platnosti položku Individuální a za název kupónu vložte středník nebo svislou čáru a poté datum a čas ve formátu, který máte nastaven v účtu (viz poznámka výše), např.:
KodKuponu11;29.3.2028 11:38

KodKuponu12|29.3.2028 12:00
 1. Dialog potvrďte kliknutím na Vytvořit.

Použití slevového kupónu v šabloně

Kupóny můžete třídit do skupin, kterým lze přiřadit různé barvy a názvy. Každá skupina má jedinečný identifikátor, např. {{coupons.group_794}}. Ten si zkopírujte a vložte do šablon, které plánujete používat v kampaních nebo v automatizacích.

identifikátor slevových kupónů

V šabloně potom zkopírovaný identifikátor skupiny kupónů vložíte do místa, kde chcete, aby se příjemcům zobrazovaly jedinečné kupóny po odeslání kampaně nebo po spuštění automatizace a rozeslání transakčních e-mailů.

použití slevového kupónu

Personalizované oslovení v šabloně

Při vytváření šablony, kterou odešlete zákazníkům, byste měli vždy uvažovat, jak vašim příjemcům vyzní její začátek, tedy oslovení. To by mělo být co nejosobnější. I s tím vám Boldem pomůže:

Automatické skloňování křestních jmen

Boldem umí automaticky skloňovat křestní jména do 5. pádu. Pro generování oslovení se používá proměnná vokativ. Tuto proměnnou použijete tak, že do šablony vložíte následující řetězec:

{{ vokativ contact.name }}

Tento řetězec bude po odeslání zprávy nahrazen křestním jménem příjemce ve správném tvaru pátého pádu. Pokud tedy bude například křestní jméno příjemce Jana, zobrazí se v šabloně Jano. Budete-li chtít příjemce oslovit familiárně slovy Ahoj Jano, použijete v šabloně následující řetězec:

Ahoj {{ vokativ contact.name }},

Pokud budete chtít třeba poděkovat za registraci, použijete následující řetězec:

Děkujeme za registraci, {{ vokativ contact.name }}!

příklad použití personalizace v Boldem – křestní jména

Automatické skloňování příjmení se zohledněním pohlaví

V celé řadě případů personalizovaného oslovení potřebujete správně vyskloňovat nejen jméno nebo příjmení příjemce, ale také změnit samotné oslovení podle pohlaví příjemce. Jelikož Boldem umožňuje u příjemců evidovat také pohlaví, je použití výsledného řetězce hračka.

V určitých případech se k příjemcům ukládá pohlaví automaticky podle zadaného jména nebo příjmení (např. při ručním vytváření nebo volitelně během hromadného importování). V případě nestandardních jmen se pohlaví automaticky nenastaví a je proto vhodné sporná jména ověřit a doplnit ručně.

Pokud máte u příjemců nastaveno pohlaví, můžete v šabloně místo konkrétního oslovení použít níže uvedený řetězec:

Děkujeme za registraci{{ if contact.sex != null }}{{ if contact.sex == 1 }}, pane {{ end }}{{ if contact.sex == 0 }}, paní {{ end }}{{ vokativ contact.surname }}!{{ else }}!{{ end }}

Tento řetězec je ve skutečnosti skriptovací kód, který vyhodnotí, zda má daný příjemce nastaveno správně pohlaví a podle toho použije oslovení:

 • Pokud je nastaveno pohlaví Muž a příjmení příjemce je Novák, použije se oslovení: Děkujeme za registraci, pane Nováku!
 • Pokud je nastaveno pohlaví Žena a příjmení příjemce je Svobodová, použije se oslovení: Děkujeme za registraci, paní Svobodová!
 • Pokud pohlaví nastaveno není, použije se univerzální oslovení bez příjmení: Děkujeme za registraci!

Textové znění oslovení (vyznačeno v příkladu tučně) si pochopitelně můžete upravit podle svých představ. Doporučujeme si vždy takto použité oslovení důkladně otestovat na malém vzorku testovacích příjemců se všemi variantami (tj. s oběma pohlavími a také na příjemci bez uvedení pohlaví).

příklad použití personalizace v Boldem – příjmení

Automatizační scénáře

Před vytvořením automatizačního scénáře si stanovte, čeho chcete automatizací docílit – především jak dlouho poté, co příjemci zanechají košík opuštěný, jim chcete poslat první zprávu. Rovněž se rozhodněte, zda chcete poslat pouze jeden či více e-mailů a v jakých časových rozestupech. Nakonec je třeba si ujasnit, zda chcete mít kroků více a ve druhém e-mailu příjemci nabídnout třeba slevu.

Níže jsme pro vás vybrali příklady automatizačních scénářů, které můžete v Boldem vytvořit pro účely opuštěného košíku. Jejich výčet však není v žádném případě konečný a vaší fantazii se meze nekladou – jednotlivé bloky automatizace si můžete poskládat tak, aby vyhovovaly vašim potřebám:

Scénář automatizace – opuštěný košík s jedním upozorněním

Touto jednoduchou automatizací k záchraně opuštěných košíků odešlete zákazníkům, kteří nedokončili nákup, jednu e-mailovou zprávu s upozorněním, přičemž předtím ověříte, zda již náhodou nákup nedokončili.

automatizace opuštěný košík 1

Vytvoření automatizace

 1. Přihlaste se do účtu Boldem a přejděte do části Automatizace.
 2. Klikněte na Vytvořit novou automatizaci.
 3. Zadejte Název automatizace a popis. Oba údaje slouží pro vaši orientaci a můžete je později změnit na kartě Nastavení v detailu automatizace.
 4. Potvrďte zadání kliknutím na Vytvořit automatizaci.

Otevře se schéma automatizace, v jehož levé části je přehled bloků, které můžete v automatizaci používat a v pravé části je plátno, do kterého tyto bloky budete vkládat. Vkládání probíhá standardně formou přetažení jednotlivých bloků (drag and drop).

Pamatujte, že automatizace se neukládá sama, proto důrazně doporučujeme ji průběžně ukládat kliknutím na tlačítko Hotovo/Uložit. Automatizaci můžete upravovat libovolně dlouho – aktivuje se až ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Spustit.

Spouštěč automatizace

Nejprve potřebujeme přidat spouštěcí blok, kterým automatizaci sdělíme, jakým způsobem a jak často se do ní příjemce dostane. Pro účely automatizace na záchranu opuštěného košíku použijeme blok Nastane akce na webu.

 1. V levé části vyberte kartu Spouštěče, do plátna automatizace přetáhněte blok Nastane akce na webu a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. V rozevírací nabídce Vyberte web zvolte dříve propojený e-shop. Pokud v nabídce e-shop nevidíte, propojení nebylo zadáno správně. Zkontrolujte stav v Nastavení/Propojení nebo e-shop přidejte.
 3. V rozevírací nabídce Vyberte akci zvolte Uživatel nedokončil objednávku.
 4. Do pole Po kolika hodinách po akci se má tento spouštěč spustit? zadejte, kdy se má spouštěč aktivovat. Jinými slovy, zadejte počet hodin, které musejí uplynout od chvíle, kdy zákazník zanechal zboží v košíku, případně v něm udělal poslední změny. Výchozí a zároveň minimální hodnota jsou 2 hodiny.
 5. Zapněte přepínač Spustit automatizaci opakovaně. Tím zajistíte, že systém bude sledovat opuštěné košíky všech příjemců pravidelně.
 6. Do pole Po kolika dnech může příjemce znovu propadnout do automatizace? zadejte, kdy chcete příjemci znovu umožnit stát se součástí automatizace.
 7. Klikněte na Uložit.
spouštěč Nastane akce na webu

Vložení bloku s podmínkou

Po uplynutí prodlevy nastavené ve spouštěči (v našem případě ponechány 2 hodiny) potřebujeme vyhodnotit, jestli příjemce náhodou nestihl nakoupit, abychom mu zbytečně neposílali zprávu o nedokončení nákupu. Do automatizace tedy vložíme blok s podmínkou. Postupujte takto:

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Podmínka a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Klikněte na Vybrat novou podmínku. Otevře se dialog k výběru podmínky.
 3. V rozevírací nabídce Zdroj vyberte Aktivita příjemců na webu.
 4. V rozevírací nabídce Vyberte web zvolte dříve propojený e-shop. Pokud v nabídce e-shop nevidíte, propojení nebylo zadáno správně. Zkontrolujte stav v Nastavení/Propojení nebo e-shop přidejte.
 5. V rozevírací nabídce Aktivita příjemců na webu vyberte Nakoupil v obchodě.
 6. V rozevírací nabídce Časové omezení vyberte, za jakou dobu se má podmínka vyhodnotit. V našem případě chceme vyhodnotit poslední 3 hodiny. To proto, že po dvou hodinách došlo ke spuštění automatizace, což nějakou chvíli trvá, takže je bezpečnější vyhodnocovat poslední 3 hodiny. Zvolíme tedy Za posledních X hodin a zadáme 3.
 7. Klikněte na Uložit pravidlo.
 8. Klikněte na Uložit k uložení celého bloku.
pravidlo pro segmentaci hodiny

Za blok podmínky vložíme další bloky, kterými zohledníme její vyhodnocení. K dispozici máme dvě větve – jednu pro kladný a druhou pro záporný výsledek:

Větev bloku s podmínkou – Ano

V případě, že příjemce splnil zadanou podmínku – tedy v našem vzorovém případě nakoupil během posledních 3 hodin v našem obchodě – můžete tuto větev ponechat prázdnou, protože není důvod příjemce na cokoli upozorňovat. V takovém případě automatizace pro daného příjemce končí.

Větev bloku s podmínkou – Ne

V případě, že příjemce vámi zadanou podmínku nesplní – tedy v našem vzorovém případě nenakoupí během posledních 3 hodin v našem obchodě, vložíme za tuto větev blok k odeslání e-mailu, kterým příjemce na opuštěný košík upozorníme.

Postup přidání bloku k odeslání e-mailu:

 1. V levé části vyberte kartu Akce, do plátna automatizace přetáhněte blok Odeslat e-mail a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky Šablona vyberte transakční šablonu, kterou chcete příjemci odeslat.
 3. Další nastavení ponechte výchozí a klikněte na Uložit.

E-mail by měl být nejen motivační, ale měl by také obsahovat proměnné k zobrazení obsahu opuštěného košíku. Viz kapitola Transakční šablona výše.

Jednotlivé bloky propojte kliknutím a tažením myši:

automatizace opuštěného košíku v Boldem

Pokračujte kapitolou Otestování a spuštění automatizace.

Scénář automatizace – opuštěný košík s upozorněním a nabídkou slevy

Tato automatizace k záchraně opuštěných košíků slouží k odeslání dvou e-mailů zákazníkům, kteří nedokončili nákup – jednoho upozornění a po prodlevě nabídky slevy. Součástí automatizace je ověření, zda již příjemce náhodou nákup nedokončil.

bloky automatizace pro opuštěný košík Boldem

Vytvoření automatizace

 1. Přihlaste se do účtu Boldem a přejděte do části Automatizace.
 2. Klikněte na Vytvořit novou automatizaci.
 3. Zadejte Název automatizace a popis. Oba údaje slouží pro vaši orientaci a můžete je později změnit na kartě Nastavení v detailu automatizace.
 4. Potvrďte zadání kliknutím na Vytvořit automatizaci.

Otevře se schéma automatizace, v jehož levé části je přehled bloků, které můžete v automatizaci používat a v pravé části je plátno, do kterého tyto bloky budete vkládat. Vkládání probíhá standardně formou přetažení jednotlivých bloků (drag and drop).

Pamatujte, že automatizace se neukládá sama, proto důrazně doporučujeme ji průběžně ukládat kliknutím na tlačítko Hotovo/Uložit. Automatizaci můžete upravovat libovolně dlouho – aktivuje se až ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Spustit.

Spouštěč automatizace

Nejprve potřebujeme přidat spouštěcí blok, kterým automatizaci sdělíme, jakým způsobem a jak často se do ní příjemce dostane. Pro účely automatizace na záchranu opuštěného košíku použijeme blok Nastane akce na webu.

 1. V levé části vyberte kartu Spouštěče, do plátna automatizace přetáhněte blok Nastane akce na webu a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. V rozevírací nabídce Vyberte web zvolte dříve propojený e-shop. Pokud v nabídce e-shop nevidíte, propojení nebylo zadáno správně. Zkontrolujte stav v Nastavení/Propojení nebo e-shop přidejte.
 3. V rozevírací nabídce Vyberte akci zvolte Uživatel nedokončil objednávku.
 4. Do pole Po kolika hodinách po akci se má tento spouštěč spustit? zadejte, kdy se má spouštěč aktivovat. Jinými slovy, zadejte počet hodin, které musejí uplynout od chvíle, kdy zákazník zanechal zboží v košíku, případně v něm udělal poslední změny. Výchozí a zároveň minimální hodnota jsou 2 hodiny.
 5. Zapněte přepínač Spustit automatizaci opakovaně. Tím zajistíte, že systém bude sledovat opuštěné košíky všech příjemců pravidelně.
 6. Do pole Po kolika dnech může příjemce znovu propadnout do automatizace? zadejte, kdy chcete příjemci znovu umožnit stát se součástí automatizace.
 7. Klikněte na Uložit.

Vložení prvního bloku s podmínkou

Po uplynutí prodlevy nastavené ve spouštěči (v našem případě ponechány 2 hodiny) potřebujeme vyhodnotit, jestli příjemce náhodou nestihl nakoupit, abychom mu zbytečně neposílali zprávu o nedokončení nákupu. Do automatizace tedy vložíme blok s podmínkou. Postupujte takto:

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Podmínka a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Klikněte na Vybrat novou podmínku. Otevře se dialog k výběru podmínky.
 3. V rozevírací nabídce Zdroj vyberte Aktivita příjemců na webu.
 4. V rozevírací nabídce Vyberte web zvolte dříve propojený e-shop. Pokud v nabídce e-shop nevidíte, propojení nebylo zadáno správně. Zkontrolujte stav v Nastavení/Propojení nebo e-shop přidejte.
 5. V rozevírací nabídce Aktivita příjemců na webu vyberte Nakoupil v obchodě.
 6. V rozevírací nabídce Časové omezení vyberte, za jakou dobu se má podmínka vyhodnotit. V našem případě chceme vyhodnotit poslední 3 hodiny. To proto, že po dvou hodinách došlo ke spuštění automatizace, což nějakou chvíli trvá, takže je bezpečnější vyhodnocovat poslední 3 hodiny. Zvolíme tedy Za posledních X hodin a zadáme 3.
 7. Klikněte na Uložit pravidlo.
 8. Klikněte na Uložit k uložení celého bloku.
pravidlo pro segmentaci hodiny

Za blok podmínky vložíme další bloky, kterými zohledníme její vyhodnocení. K dispozici máme dvě větve – jednu pro kladný a druhou pro záporný výsledek:

Větev prvního bloku s podmínkou – Ano

V případě, že příjemce splnil zadanou podmínku – tedy v našem vzorovém případě nakoupil během posledních 3 hodin v našem obchodě – můžete tuto větev ponechat prázdnou, protože není důvod příjemce na cokoli upozorňovat. V takovém případě automatizace pro daného příjemce končí.

Větev prvního bloku s podmínkou – Ne

V případě, že příjemce vámi zadanou podmínku nesplní – tedy v našem vzorovém případě nenakoupí během posledních 3 hodin v našem obchodě, vložíme za tuto větev blok k odeslání e-mailu, kterým příjemce na opuštěný košík upozorníme.

Postup přidání bloku k odeslání e-mailu:

 1. V levé části vyberte kartu Akce, do plátna automatizace přetáhněte blok Odeslat e-mail a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky Šablona vyberte transakční šablonu, kterou chcete příjemci odeslat.
 3. Další nastavení ponechte výchozí a klikněte na Uložit.

E-mail by měl být nejen motivační, ale měl by také obsahovat proměnné k zobrazení obsahu opuštěného košíku. Viz kapitola Transakční šablona výše.

Vložení prodlevy

Po odeslání e-mailu chceme dát příjemci čas objednávku dokončit. Nastavíme proto prodlevu, tedy čas, který příjemci dopřejete k tomu, aby na zprávu zareagoval a objednávku dokončil. Postup vložení prodlevy:

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Počkat a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky vyberte Za určitou dobu a zvolte prodlevu, např. 2 dny.
 3. Klikněte na Uložit.
blok počkat

Vložení druhého bloku s podmínkou

Po uplynutí prodlevy nastavené výše (v našem případě 2 dny) potřebujeme vyhodnotit, jestli příjemce náhodou nestihl nakoupit, abychom mu zbytečně neposílali zprávu s nabídkou slevy. Do automatizace tedy vložíme blok s podmínkou. Postupujte takto:

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Podmínka a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Klikněte na Vybrat novou podmínku. Otevře se dialog k výběru podmínky.
 3. V rozevírací nabídce Zdroj vyberte Aktivita příjemců na webu.
 4. V rozevírací nabídce Vyberte web zvolte dříve propojený e-shop. Pokud v nabídce e-shop nevidíte, propojení nebylo zadáno správně. Zkontrolujte stav v Nastavení/Propojení nebo e-shop přidejte.
 5. V rozevírací nabídce Aktivita příjemců na webu vyberte Nakoupil v obchodě.
 6. V rozevírací nabídce Časové omezení vyberte, za jakou dobu se má podmínka vyhodnotit. V našem případě chceme vyhodnotit poslední 2 dny. Zvolíme tedy Za posledních X dnů a zadáme 2.
 7. Klikněte na Uložit pravidlo.
 8. Klikněte na Uložit k uložení celého bloku.
pravidlo pro segmentaci - 2 dny

Za blok podmínky vložíme další bloky, kterými zohledníme její vyhodnocení. K dispozici máme dvě větve – jednu pro kladný a druhou pro záporný výsledek:

Větev druhého bloku s podmínkou – Ano

V případě, že příjemce splnil zadanou podmínku – tedy v našem vzorovém případě nakoupil během posledních 2 dnů v našem obchodě – můžete tuto větev ponechat prázdnou, protože není důvod příjemce na cokoli upozorňovat. V takovém případě automatizace pro daného příjemce končí.

Větev druhého bloku s podmínkou – Ne

V případě, že příjemce vámi zadanou podmínku nesplní – tedy v našem vzorovém případě nenakoupí během posledních 2 dnů v našem obchodě, vložíme za tuto větev blok k odeslání e-mailu, kterým příjemce na opuštěný košík upozorníme, ideálně nějakou větší motivací, jakou může být například nabídka slevy.

Postup přidání bloku k odeslání e-mailu:

 1. V levé části vyberte kartu Akce, do plátna automatizace přetáhněte blok Odeslat e-mail a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky Šablona vyberte transakční šablonu, kterou chcete příjemci odeslat.
 3. Další nastavení ponechte výchozí a klikněte na Uložit.

E-mail by měl být nejen motivační, ale měl by také obsahovat proměnné k zobrazení obsahu opuštěného košíku. Viz kapitola Transakční šablona výše.

Jednotlivé bloky propojte kliknutím a tažením myši:

propojení bloku v automatizaci Boldem pro opuštěný košík

Otestování a spuštění automatizace

Automatizaci si můžete dále upravit dle vlastních potřeb – počty/druh odesílaných e-mailů, prodlev i podmínek můžete časem změnit a vyzkoušet, jaké na vaše zákazníky fungují nejlépe.

Jakmile budete s nastavením a počtem bloků spokojeni, automatizaci uložte kliknutím na Hotovo/Uložit.

Automatizaci před spuštěním řádně otestujte! Postupy testování naleznete v článku Testování automatizací. Testování doporučujeme nepodceňovat a automatizaci spustit až po důkladném otestování.

Jakmile testování dokončíte s kladným výsledkem, spusťte automatizaci kliknutím na Spustit.