Základní personalizace zpráv

Michal Krejčí Michal Krejčí
11. května 2023

Aby vaše e-mailová sdělení či zprávy SMS působily na příjemce co nejosobněji, je vhodné jim nejen posílat obsah, který je na ně cílený, ale také je oslovovat křestním jménem nebo příjmením ve správném tvaru, v ideálním případě s rozlišením pohlaví. Zprávy tak působí osobněji a zvyšujete si tím šanci, že si příjemci v záplavě jiných zpráv otevřou a přečtou právě ty vaše, popřípadě jim něco z nich dokonce utkví v paměti. Boldem tyto funkce provádí automaticky, ale je třeba si vše nejprve správně nastavit.

Nastavení pohlaví u příjemce

Abyste dosáhli nejlepších výsledků při personalizovaném oslovení, je vhodné mít u jednotlivých příjemců doplněno pohlaví. Ručně můžete tuto hodnotu nastavit v seznamu příjemců na kartě Upravit příjemce.

pohlaví

Ruční aktualizace údajů není z pochopitelných důvodů praktická, proto máte možnost během importování příjemců zaškrtnout volbu Doplnit pohlaví příjemce podle kalendářních jmen země. Pokud importovaná data obsahují česká nebo slovenská křestní jména, doplní se k nim pohlaví automaticky. Pokud má příjemce netradiční jméno, je pravděpodobné, že se pohlaví nedoplní. V takovém případě jej budete muset upravit ručně.

doplnění pohlaví

Můžete pochopitelně importovat rovnou seznam příjemců s již uvedeným pohlavím. V takovém případě je nejpraktičtější sloupec pojmenovat jako Pohlaví s hodnotami Muž nebo Žena pro jednotlivé příjemce.

Automatické skloňování křestních jmen

Boldem umí automaticky skloňovat křestní jména do 5. pádu. Pro generování oslovení se používá proměnná vokativ. Tuto proměnnou použijete tak, že do šablony vložíte následující řetězec:

{{ vokativ contact.name }}

Tento řetězec bude po odeslání zprávy nahrazen křestním jménem příjemce ve správném tvaru pátého pádu. Pokud tedy bude například křestní jméno příjemce Jana, zobrazí se v šabloně Jano. Budete-li chtít příjemce oslovit familiárně slovy Ahoj Jano, použijete v šabloně následující řetězec:

Ahoj {{ vokativ contact.name }},

Pokud budete chtít třeba poděkovat za registraci, použijete následující řetězec:

Děkujeme za registraci, {{ vokativ contact.name }}!

příklad použití personalizace v Boldem – křestní jména

Automatické skloňování příjmení s rozlišením pohlaví

V celé řadě případů personalizovaného oslovení potřebujete správně vyskloňovat nejen jméno nebo příjmení příjemce, ale také změnit samotné oslovení podle pohlaví příjemce. Jelikož Boldem umožňuje u příjemců evidovat také pohlaví, je použití výsledného řetězce hračka.

V určitých případech se k příjemcům ukládá pohlaví automaticky podle zadaného jména nebo příjmení (např. při ručním vytváření nebo volitelně během hromadného importování). V případě nestandardních jmen se pohlaví automaticky nenastaví a je proto vhodné sporná jména ověřit a doplnit ručně.

Pokud máte u příjemců nastaveno pohlaví, můžete v šabloně místo konkrétního oslovení použít níže uvedený řetězec:

Děkujeme za registraci{{ if contact.sex != null }}{{ if contact.sex == 1 }}, pane {{ end }}{{ if contact.sex == 0 }}, paní {{ end }}{{ vokativ contact.surname }}!{{ else }}!{{ end }}

Tento řetězec je ve skutečnosti skriptovací kód, který vyhodnotí, zda má daný příjemce nastaveno správně pohlaví a podle toho použije oslovení:

  • Pokud je nastaveno pohlaví Muž a příjmení příjemce je Novák, použije se oslovení: Děkujeme za registraci, pane Nováku!
  • Pokud je nastaveno pohlaví Žena a příjmení příjemce je Svobodová, použije se oslovení: Děkujeme za registraci, paní Svobodová!
  • Pokud pohlaví nastaveno není, použije se univerzální oslovení bez příjmení: Děkujeme za registraci!

Textové znění oslovení (vyznačeno v příkladu tučně) si pochopitelně můžete upravit podle svých představ. Doporučujeme si vždy takto použité oslovení důkladně otestovat na malém vzorku testovacích příjemců se všemi variantami (tj. s oběma pohlavími a také na příjemci bez uvedení pohlaví).

příklad použití personalizace v Boldem – příjmení

Používání proměnných k další personalizaci

Napříč aplikací Boldem můžete v editorech pracovat s tzv. proměnnými. Proměnných existuje několik typů, ale jejich princip je v zásadě vždy stejný – jedná se o jakýsi řetězec ohraničený dvěma složenými závorkami, který nahrazuje konkrétní údaje. Příklad:

{{ contact.name }} {{ contact.surname }} ({{ contact.email }})
{{ contact.company }}

Jeho použití je vcelku snadné. Řetězec si zkopírujete a vložíte do šablony tam, kde chcete, aby se zobrazoval. Po odeslání a zobrazení cílovému příjemci se ve zprávě místo řetězce se závorkami bude nacházet konkrétní text.

V uvedeném příkladu dojde k vypsání jména a příjmení příjemce s e-mailovou adresou v závorce a názvem firmy:

Alena Boldemová (Alena.Boldemova@example.cz)
První Boldemová, s.r.o.

Proměnné si můžete vytvářet také sami a přiřazovat jim libovolné údaje. Existuje několik typů proměnných. Podrobnosti k nim najdete níže a v odkazovaných kapitolách:

  • Globální proměnné – proměnné, které si vytvoříte v části Nastavení/Proměnné, a následně je použijete v libovolné kampani nebo šabloně. Může jít o opakující se části šablon, jako jsou kontaktní údaje, záhlaví, zápatí a podobně.
  • Předvytvořené proměnné – základní proměnné, jako jsou výše zmíněná křestní jména, příjmení, název firmy a podobně. S proměnnými lze pracovat pomocí skriptovacího kódu, používat podmínky, formátovat výstupy a podobně.
  • Uživatelské sloupce – jedná se o pole, do kterých můžete zadávat vlastnosti svých příjemců.