Vytvoření vlastního produktového bloku

Michal Krejčí Michal Krejčí
9. května 2024

Produktový blok slouží k zobrazování produktů s popisky, obrázky, cenami a dalšími údaji načítanými automaticky z datového zdroje vašeho webu, typicky e-shopu. Boldem nabízí celou řadu předdefinovaných šablonových bloků k zobrazování produktů, které však nemusejí svým formátem či rozložením jednotlivých prvků vyhovovat všem.

Proto máte možnost si vytvořit vlastní produktový blok, upravit si jej dle svých představ a následně ho snadno aplikovat do svých chytrých šablon.

Předpoklady

 • Účet v aplikaci Boldem s plně ověřenou doménou a tarifem Profi.
 • Datový zdroj přidaný do Boldem v Nastavení/Datové zdroje.
 • Chytrá šablona, do které vlastní produktový blok vložíte.

Vytvoření vlastního produktového bloku

Existují dva způsoby, jak si můžete vytvořit vlastní produktový blok. Buď si jej vyberete a uložíte z existující šablony, nebo vytvoříte nový v nastavení.

Vytvoření vlastního produktového bloku z existující šablony

Vlastní produktový blok nedoporučujeme vytvářet na základě předdefinovaného bloku, který je součástí základní nabídky v Boldem, jelikož jeho upravitelnost je omezená. V ideálním případě si nejprve vytvořte blok podle sebe tak, jak chcete, aby se zákazníkům zobrazoval a poté jej uložte jako produktový blok dle postupu níže.

 1. V aplikaci Boldem přejděte do Šablony a otevřete šablonu, ze které chcete šablonový blok zkopírovat.
 2. Vyberte blok, který chcete uložit, najeďte myší na jeho pravý okraj a z kontextové nabídky vyberte ikonu diskety 💾.
uložení šablonového bloku
 1. Zobrazí se dialog k uložení. Zadejte název bloku pro vaši identifikaci a klikněte na Uložit.
 2. Nyní je potřeba šablonový blok nastavit jako produktový a upravit jeho obsah tak, aby se místo statického textu do bloku dosazoval obsah, který se bude načítat z vašeho datového zdroje. Pokračujte kapitolou Úprava a nastavení vlastního produktového bloku níže.

Vytvoření vlastního produktového bloku v nastavení

 1. V aplikaci Boldem přejděte do Nastavení a vyberte Šablonové bloky.
 2. Klikněte na Nový šablonový blok a z rozevírací nabídky vyberte Vytvořit blok pro chytré šablony.
 3. Vložte požadované prvky a sestavte si vlastní produktový blok tak, jak chcete, aby vypadal.
 4. Nyní je potřeba šablonový blok nastavit jako produktový a upravit jeho obsah tak, aby se místo statického textu do bloku dosazoval obsah, který se bude načítat z vašeho datového zdroje. Pokračujte kapitolou Úprava a nastavení vlastního produktového bloku níže.

Úprava a nastavení vlastního produktového bloku

Před prvním použitím je zapotřebí změnit typ bloku na Produktový a aktualizovat jeho obsah tak, aby se do něj data načítala dynamicky.

 1. Přejděte do Nastavení a vyberte Šablonové bloky.
 2. Klikněte na název produktového bloku, který jste si dříve uložili, abyste ho otevřeli k úpravám.
 3. Aby se do bloku správně načítaly údaje z datového zdroje, je zapotřebí jej nastavit jako Produktový blok.
 4. Na kartě Informace vyberte z rozevírací nabídky Typ šablonového bloku položku Produktový šablonový blok.
nastavení bloku jako produktový blok

Nyní je potřeba upravit samotný obsah šablonového bloku tak, aby se místo statického textu do bloku dosazoval obsah, který se bude načítat z vašeho datového zdroje (nebo z propojeného webu s datovým zdrojem, jako je například Shoptet, nebo Upgates).

Pro práci s proměnnými se v Boldem používá skriptovací jazyk Scriban, pomocí kterého můžete jednotlivé výrazy rozšířit o příkazy, jako je například zkrácení delšího textu, přeformátování čísla a podobně. Podrobnosti o jazyce Scriban a jeho použití naleznete v oficiální dokumentaci.

K nahrazení jednotlivých prvků obsahu v produktovém bloku použijeme výrazy (proměnné) z datového modelu ProductFeedItemModel:

{
 "productFeedItemId": 601126,
 "dataSourceId": 72,
 "itemExternalId": "653901",
 "itemGroupId": null,
 "name": "Kuchyně ",
 "description": "",
 "url": "",
 "imgUrl": "",
 "category": "3D Vizualizace",
 "price": 46999,
 "oldPrice": null,
 "manufacturer": "Nábytek",
 "availability": null,
 "delivery": null,
 "created": "2023-04-01T04:14:28.347Z",
 "updated": "2023-04-01T04:14:28.347Z",
 "priceSaleText": null,
 "customFields": {},
 "currency": null,
 "accessoryIds": null
}

V našem vzorovém vlastním produktovém bloku si nahradíme jednotlivé prvky takto:

Nahrazovaný prvekVýraz (proměnná)Příklad možného rozšíření
Název produktu{{product.name}}
Popis produktu{{product.description}}{{product.description | string.truncate 250 ‚…‘}}
Alternativní popisek{{product.name}}
Cena produktu{{product.price}} Kč{{product.price | math.format ‚N0‘}} Kč
Původní cena produktu{{product.oldPrice}} Kč{{product.oldPrice | math.format ‚N0‘}} Kč
Adresa URL obrázku{{product.imgUrl}}
Odkaz obrázku{{product.url}}

Postupně klikněte do míst, kde chcete nahradit název produktu, popis produktu, cenu produktu a další prvky, které ve svém bloku používáte, a vložte místo konkrétní hodnoty výraz (proměnnou) dle tabulky výše. Příklady:

Úprava obrázku
Nahrazení obrázku výrazy (proměnnými)
příklad nahrazení adresy URL proměnnou
Nahrazení odkazu tlačítka výrazem (proměnnou), který bude nahrazen odkazem vedoucím na produkt
příklad nahrazení textů proměnnými
Nahrazení názvu, popisu a ceny produktu jednotlivými výrazy (proměnnými)

Dalším příkladem použití může být zobrazení cen při použití slevového kódu a bez něj. V níže uvedeném příkladu se změnou formátu čísla bez desetinných míst.

příklad uvádění cen při použití slevového kuponu a bez něj

Jakmile proces nahrazování dokončíte, šablonový blok uložte.

Použití vlastního produktového bloku

Takto vytvořený vlastní produktový blok je nyní potřeba vložit do šablony, kde chcete jeho obsah zobrazovat.

 1. Přejděte do části Šablony a klikněte na šablonu, do které chcete vlastní produktový blok vložit.
 2. Klikněte na ikonu ᎒᎒᎒ k zobrazení obsahových bloků.
 3. V nabídce vlevo vyberte kartu Uložené.
 4. V seznamu bloků byste měli vidět svůj vytvořený vlastní produktový blok. Přetáhněte jej do plátna vpravo tam, kde chcete, aby se zobrazoval.
 5. Klikněte do prázdného místa vloženého bloku a v levé nabídce zvolte kartu Výběr produktu.
 6. Z nabízených produktů vyberte požadovaný produkt, aby se jeho obsah zobrazil ve vašem bloku.
 7. Pokud má váš blok více míst k vložení produktu, opakujte výběr znovu výběrem dalšího produktu.