Nastavení záznamů DNS u GoDaddy

Michal Krejčí Michal Krejčí
2. října 2022

V tomto návodu vás provedeme nastavením doménových záznamů DKIMSPF a CNAME (doménového směrovače) u doménového poskytovatele GoDaddy. Tyto údaje je nezbytné nastavit, chcete-li bezpečně odesílat hromadné e-maily z aplikace Boldem a zabránit tomu, aby končily v nevyžádané poště.

 1. Přihlaste se do svého účtu v aplikaci Boldem.
 2. V levé nabídce vyberte Nastavení a klikněte na Domény.
Nabídka Nastavení/domény
 1. Pokud jste název odesílací domény nezadali během vytváření svého účtu, klikněte na tlačítko + Přidat odesílací doménu. Pokud už jste doménu zadali během vytváření účtu a vidíte ji v seznamu, pokračujte krokem 4 níže.
Přidat odesílací doménu
 1. Zadejte název odesílací domény a potvrďte tlačítkem Vytvořit. Doménu zadávejte bez www, např. example.cz.
Přidání nové odesílací domény
 1. Klikněte na tlačítko Detail u domény v seznamu.
Tlačítko Detail domény
 1. Klikněte na kartu Nastavení domény.
Nastavení domény pro odesílání
 1. Na stránce se zobrazí údaje pro podpis DKIM, záznam SPF a záznam CNAME. Okno s těmito údaji si nechte otevřené, za chvíli je budete potřebovat.
 2. V novém okně se přihlaste do účtu ke správě vaší domény u poskytovatele Godaddy na adrese https://account.godaddy.com/.
 3. V části All Products and Services klikněte u domény, kterou chcete upravit, na tlačítko DNS.
 1. Zobrazí se nabídka DNS Management a karta se záznamy DNS (DNS Records):
 1. Klikněte tlačítko Add New Record k přidání nového záznamu. Postupujte podle kroků níže.

Nastavení záznamu DKIM

 1. V rozhraní Godaddy vyberte v rozevírací nabídce Type položku TXT.
 2. V účtu Boldem si v části DKIM podpis ve sloupci Název zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
Boldem.cz DKIM název
 1. V rozhraní Godaddy vložte zkopírovaný údaj do pole Name.
 2. V účtu Boldem si v části DKIM podpis ve sloupci Hodnota zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
DKIM podpis Boldem.cz
 1. V rozhraní Godaddy vložte zkopírovaný údaj do pole Value.
 1. Hodnotu v nabídce TTL neměňte.
 2. Záznam uložte kliknutím na tlačítko Save. Výsledný záznam bude vypadat nějak takto:

Nastavení záznamu SPF

Důležitá upozornění:

 • Každá doména, nebo subdoména může mít pouze jeden SPF záznam.
 • V případě, že vaše doména již nějaký SPF záznam obsahuje, nevytvářejte nový záznam a údaj z aplikace Boldem vložte do existujícího záznamu SPF.
 • Při kontrole TXT záznamů s údaji SPF dávejte pozor, zda upravujete údaje pro správnou doménu! Údaje SPF se mohou lišit pro základní tvar domény (např. example.cz) a pro subdoménu (např. subdomena.example.cz). V účtu Boldem nejpravděpodobněji použijete základní tvar domény (example.cz).
 • SPF záznam může obsahovat údaje pro maximálně 10 domén.

Úprava stávajícího záznamu SPF

Pokud v seznamu doménových záznamů naleznete záznam typu TXT, který obsahuje údaje o SPF pro vaši doménu (např. pro example.cz), je třeba tento záznam upravit a nevytvářet nový. Příklad existujícího záznamu:

 1. Klikněte na řádku vpravo od tohoto záznamu na ikonu k úpravě.
 1. Zobrazí se nový dialog ke změně údajů. Do pole Value vložte řetězec include:spf.boldem.cz před značku ~all.
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko Save.

Přidání nového záznamu SPF

Pokud v seznamu doménových záznamů nenajdete záznam typu TXT, který by obsahoval údaje o SPF pro vaši doménu, pokračujte těmito kroky:

 1. V rozhraní Godaddy vyberte v rozevírací nabídce Type položku TXT.
 2. Do pole Name zadejte znak zavináče: @.
 3. V účtu Boldem si v části SPF záznam ve sloupci Hodnota zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
SPF záznam v Boldem.cz
 1. V rozhraní Godaddy vložte zkopírovaný údaj do pole Value.
 1. Hodnotu v nabídce TTL neměňte.
 2. Záznam uložte kliknutím na tlačítko Save. Výsledný záznam bude vypadat nějak takto:

Nastavení záznamu CNAME (doménového směrovače)

 1. V rozhraní Godaddy znovu klikněte u dané domény na Add New Record.
 2. V rozevírací nabídce Type vyberte položku CNAME.
 3. V účtu Boldem si v části CNAME (směrovač domény) ve sloupci Název zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
CNAME v Boldem.cz
 1. V rozhraní Godaddy vložte zkopírovaný údaj do pole Name.
 2. V účtu Boldem si v části CNAME (směrovač domény) ve sloupci Hodnota zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
Doménový směrovač Boldem
 1. V rozhraní Godaddy vložte zkopírovaný údaj do pole Value.
 1. Hodnotu v nabídce TTL neměňte.
 2. Záznam uložte kliknutím na tlačítko Save. Výsledný záznam bude vypadat nějak takto:

Validace doménových záznamů

Po nastavení záznamů nějakou dobu trvá, než se informace zapíšou do doménových serverů. U většiny poskytovatelů by k tomu mělo dojít během hodiny, přičemž obvykle nejpozději do 24 hodin.

Po nastavení všech záznamů přejděte v aplikaci Boldem do části Nastavení/Domény, vyberte svou doménu a na kartě Nastavení domény klikněte na tlačítko Zkontrolovat nastavení.


Ideálním výsledkem kontroly by měly být zeleně označené informace u každého záznamu:

Kontrola odesílací domény u Boldem.cz

Pokud se změny u domény neprojeví ani po 24 hodinách, kontaktujte podporu svého poskytovatele domén, aby ověřil, zda jsou uvedené záznamy zadány správně a poté opakujte postup ověření nastavení domény v aplikaci Boldem.