Odeslání e-mailu pomocí SMTP

Jaroslav Bouška Jaroslav Bouška
5. dubna 2023

Zaslané e-maily budou obsahovat vše co je potřeba pro perfektní doručitelnost – potřebné hlavičky, DKIM podpis aj.

SMTP server naslouchá na adrese smtp.boldem.cz na standartních portech 25, 465 a 587. Porty 25 a 587 vyžadují připojení bez TLS (zabezpečení), ale lze je přepnout na zabezpečenou komunikaci za pomocí STARTTLS příkazu. Port 465 podporuje pouze zabezpečené připojení za pomocí TLS.

Nastavení možnosti odesílání

HlavičkaPopis
x-boldem-track-openstrue/false, výchozí je true, zapíná sledování otevření e-mailů, za pomocí trackovacího obrázku
x-boldem-track-clickstrue/false, výchozí je true, zapíná sledování prokliků z e-mailů
x-boldem-tagstext, 100 znaků, slouží pro štítkování e-mailů pro zpětnou dohledatelnost, naleznete jej jak v UI, tak při zpětném volání webhooků
x-boldem-is-bulktrue/false, výchozí false, slouži pro označení e-mailů, že se jedná o hromadný
e-mail (link pro rozdíl hromadný vs. transakční e-mail)
x-boldem-allow-unsubscribetrue/false, výchozí true, využívá se pouze v kombinaci s hlavičkou „x-boldem-is-bulk“
vlastni-halvickamůžete předávat vlastní hlavičky, pro lepší dohledatelnost*

* následující halvičky nejsou předávány v původním stavu: „from“, „to“, „cc“, „bcc“, „reply-to“, „date“, „subject“, „message-id“, „mime-version“, „dkim-signature“, „x-mailer“, „x-mailer-type“