Nastavení záznamů DNS u Plesk

Michal Krejčí Michal Krejčí
4. května 2023

V tomto návodu vás provedeme nastavením doménových záznamů DKIM, SPF a CNAME (doménového směrovače) u ovládacího panelu Plesk. Tyto údaje je nezbytné nastavit, chcete-li bezpečně odesílat hromadné e-maily z aplikace Boldem a zabránit tomu, aby zprávy končily v nevyžádané poště.

 1. Přihlaste se do svého účtu v aplikaci Boldem.
 2. V levé nabídce vyberte Nastavení a klikněte na Domény.
Nabídka Nastavení/domény
 1. Pokud jste název odesílací domény nezadali během vytváření svého účtu, klikněte na tlačítko + Přidat odesílací doménu. Pokud už jste doménu zadali během vytváření účtu a vidíte ji v seznamu, přejděte ke kroku 4 níže.
Přidat odesílací doménu
 1. Zadejte název odesílací domény a potvrďte tlačítkem Vytvořit. Doménu zadávejte bez www, např. example.cz.
Přidání nové odesílací domény
 1. Klikněte na tlačítko Detail u domény v seznamu.
Tlačítko Detail domény
 1. Klikněte na kartu Nastavení domény.
Nastavení domény pro odesílání

Na stránce se zobrazí údaje pro podpis DKIM, záznam SPF a záznam CNAME. Okno s těmito údaji si nechte otevřené, za chvíli je budete potřebovat.

 1. V novém okně se přihlaste do účtu ke správě vaší domény v ovládacím panelu Plesk, který obvykle běží na portu 8443, tedy např. na adrese https://example.com:8443/. Přesnou adresu URL získáte od svého poskytovatele webhostingu, nebo registrátora domény.

Vzhledem k velkému množství verzí ovládacího panelu Plesk je možné, že názvy jednotlivých položek v níže uvedeném postupu nebudou zcela odpovídat tomu, co vidíte vy. V případě pochybností konzultujte přímo dokumentaci k vaší verzi panelu Plesk.

 1. V levé nabídce klikněte na Websites & Domains.
 2. Ze seznamu domén vyberte doménu, kterou jste přidali do Boldem a klikněte na Hosting & DNS.
 3. Klikněte na DNS Settings.
plesk dns editor

Zobrazí se přehled záznamů domény. Pokračujte k nastavení jednotlivých záznamů prostřednictvím postupů níže.

Nastavení záznamu DKIM

 1. Klikněte na Add record.
 2. Zobrazí se několik polí k vyplnění.
pole k vyplnění Plesk
 1. V poli Record type vyberte TXT.
 2. Do pole Domain name zadejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části Název kliknutím na ikonu kopírování.
Boldem.cz DKIM název
 1. Hodnotu v poli TTL ponechte prázdnou, nebo zadejte 14400.
 2. Do pole TXT Record vložte kód, který si zkopírujete z účtu Boldem v části DKIM podpis ve sloupci Hodnota kliknutím na ikonu kopírování.
DKIM podpis Boldem.cz
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko OK.
 2. Aby se záznam propsal také do serveru DNS, klikněte na Update.
přidání doménového záznamu

Nastavení záznamu SPF

Důležitá upozornění:

 • Každá doména, nebo subdoména může mít pouze jeden SPF záznam.
 • V případě, že vaše doména již nějaký SPF záznam obsahuje, nevytvářejte nový a údaj z aplikace Boldem vložte do existujícího záznamu SPF.
 • Při kontrole TXT záznamů s údaji SPF dávejte pozor, zda upravujete údaje pro správnou doménu! Údaje SPF se mohou lišit pro základní tvar domény (např. example.com) a pro subdoménu (např. subdomena.example.com). V účtu Boldem nejpravděpodobněji použijete základní tvar domény (example.com).
 • SPF záznam může obsahovat údaje pro maximálně 10 domén.

Úprava stávajícího záznamu SPF

Pokud v seznamu doménových záznamů naleznete záznam typu TXT, který obsahuje údaje o SPF pro vaši doménu (např. pro example.cz), je třeba tento záznam upravit a nevytvářet nový. Příklad existujícího záznamu:

existující záznam SPF v Plesk
 1. Na řádku se záznamem klikněte na odkaz s názvem domény (v našem případě example.cz.). Otevře se dialog k úpravě záznamu.
 2. Do pole TXT Record vložte řetězec include:spf.boldem.cz před značku ~all. Výsledná podoba výše uvedeného příkladu by tedy byla:
úprava záznamu DNS
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko OK.
 2. Aby se záznam propsal také do serveru DNS, klikněte na Update.

Přidání nového záznamu SPF

Pokud v seznamu doménových záznamů nenajdete záznam typu TXT, který by obsahoval údaje o SPF pro vaši doménu, pokračujte těmito kroky:

 1. V seznamu záznamů klikněte na Add record.
 2. Zobrazí se pole k vyplnění.
pole k vyplnění Plesk
 1. V rozevírací nabídce Record type vyberte TXT.
 2. Pole Domain name ponechte prázdné.
 3. Hodnotu v poli TTL ponechte prázdnou, nebo zadejte 14400.
 4. Do pole TXT record vložte kód, který si zkopírujete z účtu Boldem v části SPF záznam ve sloupci Hodnota kliknutím na ikonu kopírování.
SPF záznam v Boldem.cz
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko OK.
přidání záznamu SPF
 1. Aby se záznam propsal také do serveru DNS, klikněte na Update.

Nastavení záznamu CNAME (doménového směrovače)

 1. V seznamu záznamů klikněte na Add record.
 2. Zobrazí se pole k vyplnění.
výběr CNAME
 1. V rozevírací nabídce Record type vyberte CNAME.
 2. Do pole Domain name zadejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části CNAME ve sloupci Název kliknutím na ikonu kopírování.
CNAME v Boldem.cz
 1. Hodnotu v poli TTL ponechte prázdnou, nebo zadejte 14400.
 2. Do pole Canonical name vložte kód, který si zkopírujete z účtu Boldem v části SPF záznam ve sloupci Hodnota kliknutím na ikonu kopírování.
Doménový směrovač Boldem
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko OK.
přidání záznamu CNAME
 1. Aby se záznam propsal také do serveru DNS, klikněte na Update.

Validace doménových záznamů

Po nastavení záznamů nějakou dobu trvá, než se informace zapíšou do doménových serverů. U většiny poskytovatelů by k tomu mělo dojít během hodiny, přičemž obvykle nejpozději do 24 hodin.

Po nastavení všech záznamů přejděte v aplikaci Boldem do části Nastavení/Domény, vyberte svou doménu a na kartě Nastavení domény klikněte na tlačítko Zkontrolovat nastavení.


Ideálním výsledkem kontroly by měly být zeleně označené informace u každého záznamu:

Kontrola odesílací domény u Boldem.cz

Pokud se změny u domény neprojeví ani po 24 hodinách, kontaktujte podporu svého poskytovatele domén, aby ověřil, zda jsou uvedené záznamy zadány správně a poté opakujte postup ověření nastavení domény v aplikaci Boldem.