Nastavení záznamů DNS u Gigaserver

Michal Krejčí Michal Krejčí
2. října 2022

V tomto návodu vás provedeme nastavením doménových záznamů DKIMSPF, DMARC a CNAME (doménového směrovače) u doménového poskytovatele Gigaserver. Tyto údaje je nezbytné nastavit, chcete-li bezpečně odesílat hromadné e-maily z aplikace Boldem a zabránit tomu, aby e-maily končily v nevyžádané poště.

 1. Přihlaste se do svého účtu v aplikaci Boldem.
 2. V levé nabídce vyberte Nastavení a klikněte na Domény.
Nabídka Nastavení/domény
 1. Pokud jste název odesílací domény nezadali během vytváření svého účtu, klikněte na tlačítko + Přidat odesílací doménu. Pokud už jste doménu zadali během vytváření účtu a vidíte ji v seznamu, pokračujte krokem 4 níže.
Přidat odesílací doménu
 1. Zadejte název odesílací domény a potvrďte tlačítkem Vytvořit. Doménu zadávejte bez www, např. example.cz.
Přidání nové odesílací domény
 1. Klikněte na tlačítko Detail u domény v seznamu.
Tlačítko Detail domény
 1. Klikněte na kartu Nastavení domény.
Nastavení domény pro odesílání
 1. Na stránce se zobrazí údaje pro podpis DKIM, záznam SPF a záznam CNAME. Okno s těmito údaji si nechte otevřené, za chvíli je budete potřebovat.
 2. V novém okně se přihlaste do účtu ke správě vaší domény u poskytovatele Gigaserver.
 3. Z horní rozevírací nabídky vyberte svou doménu a klikněte na Vybrat.
 4. V levé nabídce klikněte na DNS. Zobrazí se seznam doménových záznamů.
Výběr domény a nastavení DNS u Gigaserver

Nastavení záznamu DKIM

 1. V rozhraní Gigaserver vyberte v rozevírací nabídce Typ položku TXT.
Výběr typu záznamu TXT v gigaserver
 1. V účtu Boldem si v části DKIM podpis ve sloupci Název zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
Boldem.cz DKIM název
 1. V rozhraní Gigaserver vložte zkopírovaný údaj do pole Jméno záznamu.
 2. V účtu Boldem si v části DKIM podpis ve sloupci Hodnota zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
DKIM podpis Boldem.cz
 1. V rozhraní Gigaserver vložte zkopírovaný údaj do pole Data záznamu.
 2. Záznam uložte kliknutím na tlačítko se symbolem plus. Zobrazí se dotaz na potvrzení.
 3. Klikněte na OK.

Nastavení záznamu SPF

Důležitá upozornění:

 • Každá doména, nebo subdoména může mít pouze jeden SPF záznam.
 • V případě, že vaše doména již nějaký SPF záznam obsahuje, nevytvářejte nový záznam a údaj z aplikace Boldem vložte do existujícího záznamu SPF.
 • Při kontrole TXT záznamů s údaji SPF dávejte pozor, zda upravujete údaje pro správnou doménu! Údaje SPF se mohou lišit pro základní tvar domény (např. example.cz) a pro subdoménu (např. subdomena.example.cz). V účtu Boldem nejpravděpodobněji použijete základní tvar domény (example.cz).
 • SPF záznam může obsahovat údaje pro maximálně 10 domén.

Úprava stávajícího záznamu SPF

Pokud v seznamu doménových záznamů naleznete záznam typu TXT, který obsahuje údaje o SPF pro vaši doménu (např. pro example.cz), je třeba tento záznam upravit a nevytvářet nový. Příklad existujícího záznamu:

Existující záznam SPF
 1. Klikněte do pole Data záznamu v řádku s existujícími údaji SPF a najděte značku ~all.
 2. Vložte řetězec include:spf.boldem.cz před značku ~all.
 3. Záznam uložte kliknutím na ikonu ke změně.
Tlačítko úprav gigaserver

Přidání nového záznamu SPF

Pokud v seznamu doménových záznamů nenajdete záznam typu TXT, který by obsahoval údaje o SPF pro vaši doménu, pokračujte těmito kroky:

 1. V rozhraní Gigaserver vyberte v rozevírací nabídce Typ položku TXT.
 2. Pole Jméno záznamu ponechte prázdné.
 3. V účtu Boldem si v části SPF záznam ve sloupci Hodnota zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
SPF záznam v Boldem.cz
 1. V rozhraní Gigaserver vložte zkopírovaný údaj do pole ve sloupci Data záznamu.
Data SPF
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko se symbolem plus. Zobrazí se dotaz na potvrzení.
 2. Klikněte na OK.

Nastavení záznamu DMARC

 • Každá doména nebo subdoména může mít pouze jeden záznam DMARC.
 • Pokud vaše doména již nějaký záznam DMARC obsahuje, nevytvářejte nový a údaj z aplikace Boldem zakomponujte do existujícího záznamu DMARC.
 • Při kontrole TXT záznamů s údaji pro DMARC dávejte pozor, zda upravujete údaje pro správnou doménu! Údaje pro DMARC se mohou lišit pro základní tvar domény (např. example.com) a pro subdoménu (např. subdomena.example.com). V účtu Boldem nejpravděpodobněji použijete základní tvar domény (example.com).

Úprava stávajícího záznamu DMARC

Pokud v seznamu doménových záznamů naleznete záznam typu TXT, který obsahuje údaje o DMARC pro vaši doménu (např. pro example.com), je třeba tento záznam upravit a nevytvářet nový. Příklad existujícího záznamu:

v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@example.com
 1. Klikněte do pole Data záznamu v řádku s existujícími údaji DMARC.
 2. Zobrazí se nový dialog ke změně údajů. Do pole Data záznamu přidejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části Hodnota. Zkopírujte si však pouze část řetězce začínající označením mailto. Příklad hodnoty DMARC v Boldem:
příklad hodnoty DMARC v Boldem
 1. V tomto případě si zkopírujete pouze část mailto:pdgpt8b8@dmarc.boldem.cz.
 2. Na konec části vašeho existujícího záznamu, který začíná označením rua, přidejte čárku a vložte zkopírovanou část záznamu. Výsledná podoba výše uvedeného příkladu by tedy byla:
v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@example.com,mailto:pdgpt8b8@dmarc.boldem.cz
 1. Záznam uložte kliknutím na ikonu ke změně.

Přidání nového záznamu DMARC

Pokud v seznamu doménových záznamů nenajdete záznam typu TXT, který by obsahoval údaje o DMARC pro vaši doménu, pokračujte těmito kroky:

 1. V rozhraní Gigaserver vyberte v rozevírací nabídce Typ položku TXT.
 2. Do pole Jméno záznamu zadejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části DMARC záznam ve sloupci Název kliknutím na ikonu kopírování.
Záznam DMARC
 1. Do pole Data záznamu vložte kód, který si zkopírujete z účtu Boldem v části DMARC záznam ve sloupci Hodnota kliknutím na ikonu kopírování.
DMARC záznam v Boldem
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko se symbolem plus. Zobrazí se dotaz na potvrzení.
 2. Klikněte na OK.

Nastavení záznamu CNAME (doménového směrovače)

 1. V rozhraní Gigaserver vyberte v rozevírací nabídce Typ položku CNAME.
 2. V účtu Boldem si v části CNAME (směrovač domény) ve sloupci Název zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
CNAME v Boldem.cz
 1. V rozhraní Gigaserver vložte zkopírovaný údaj do pole Jméno záznamu.
 2. V účtu Boldem si v části CNAME (směrovač domény) ve sloupci Hodnota zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
Doménový směrovač Boldem
 1. V rozhraní Gigaserver vložte zkopírovaný údaj do pole Data záznamu.
 2. Záznam uložte kliknutím na tlačítko se symbolem plus. Zobrazí se dotaz na potvrzení.
 3. Klikněte na OK.

Validace doménových záznamů

Po nastavení záznamů nějakou dobu trvá, než se informace zapíšou do doménových serverů. U většiny poskytovatelů by k tomu mělo dojít během hodiny, přičemž obvykle nejpozději do 24 hodin.

Po nastavení všech záznamů přejděte v aplikaci Boldem do části Nastavení/Domény, vyberte svou doménu a na kartě Nastavení domény klikněte na tlačítko Zkontrolovat nastavení.

Validace doménových záznamů

Ideálním výsledkem kontroly by měly být zeleně označené informace u každého záznamu:

Kontrola odesílací domény u Boldem.cz

Pokud se změny u domény neprojeví ani po 24 hodinách, kontaktujte podporu svého poskytovatele domén, aby ověřil, zda jsou uvedené záznamy zadány správně a poté opakujte postup ověření nastavení domény v aplikaci Boldem.