Automatizace – nabídka souvisejícího zboží po nákupu

Michal Krejčí Michal Krejčí
21. května 2023

Pomocí této automatizace vyhodnotíte zákazníky, kteří ve vašem e-shopu nakoupili v nedávné době konkrétní produkt, zboží z určité kategorie, nebo od určitého výrobce a automaticky jim nabídnete zboží, které souvisí s jejich dřívějším nákupem, a tudíž by pro ně mohlo být zajímavější, nebo jim poskytnete nějakou formu pomoci při používání produktu nebo služby, kterou od vás nakoupili.

Cíl automatizace

Cílem remarketingové automatizace je nabídnout zákazníkům související zboží poté, co nakoupili určitý druh zboží ve vašem obchodě, a snažit se udržet pozornost aktivně utrácejících zákazníků nejen personalizací a cílením na konkrétní související produkty, ale také prostřednictvím slev.

Může jít například o nabídku poprodejních služeb, jako je prodloužená záruka či pojištění, ale stejně tak můžete zákazníkům posílat třeba informace související s jejich nákupem – videonávody či postupy týkající se použití, motivující zprávy k účasti ve vaší komunitě uživatelů daného produktu nebo služby, případně jiný druh relevantních informací.

Automatizace obsahuje jeden nebo více motivačních e-mailů. Příjemce, kteří automatizaci úspěšně dokončí a nakoupí, si můžete volitelně označit příznakem a zařadit do skupiny s určitou úrovní aktivity pro pozdější použití.

Předpoklady

K vytvoření automatizace budete potřebovat:

 • Aktivovaný tarif Boldem Profi v účtu Boldem.
 • E-shop nebo jiný druh webu propojený s účtem Boldem.
 • Plně ověřenou odesílací doménu.
 • Transakční šablony – tedy sdělení, která chcete příjemcům odesílat.
 • Slevové kódy (volitelné) – pokud se rozhodnete zákazníkům v rámci automatizace nabízet slevové kupóny, je třeba je nejprve přidat.

Podrobnosti k jednotlivým krokům najdete v kapitolách níže.

Propojení webu/e-shopu s účtem Boldem

Aby se vám do aplikace Boldem správně načítaly údaje z vašeho webu (e-shopu či jiného systému) a mohli jste efektivně využívat všechny funkce, jako jsou automatizace nebo sběrné formuláře, musíte svůj web nejprve propojit se svým účtem Boldem. Máte tyto možnosti propojení:

 • Obecné propojení, které umožňuje zobrazování formuláře na vašem webu ke sběru údajů.
 • Instantní propojení vašeho e-shopu na platformě Shoptet nebo Upgates, které umožňuje plynule synchronizovat databázi kontaktů, údaje o košících a objednávkách.
 • Rozšířené propojení libovolného webu nebo e-shopu na kterékoli platformě umožňující kromě zobrazování formuláře také např. synchronizaci kontaktů nebo údajů o objednávkách nebo košících. Toto propojení však vyžaduje zásah vývojáře, který vám propojení vytvoří na míru.

Pro plnou funkčnost propojení je zapotřebí účet Boldem s tarifem Profi nebo vyšším (tarif Standard umožňuje pouze synchronizaci příjemců s hotovými integracemi). Na tarif Profi můžete kdykoli přejít prostřednictvím nabídky Vyúčtování. Pokud při přechodu na vyšší tarif narazíte na potíže, kontaktujte svého obchodníka nebo naši zákaznickou podporu na e-mailu, telefonu, nebo chatu.

Níže najdete postupy, jak propojit různé platformy s účtem Boldem:

Transakční šablona

V automatizacích lze použít pouze tzv. transakční šablony. Jako transakční šablonu lze nastavit jakoukoli chytrou šablonu. Předpokladem k úspěšnému fungování transakční šablony je plně ověřená odesílací doména. Odesílací doménu můžete spravovat v Nastavení/Domény.

Chcete-li vytvořit novou transakční šablonu, postupujte následovně. Obdobným způsobem můžete aktualizovat také existující chytrou šablonu, v takovém případě šablonu otevřete a pokračujte krokem 4:

 1. Přihlaste se do aplikace Boldem a přejděte do části Šablony.
 2. Klikněte na Vytvořit novou šablonu a vyberte Vytvořit chytrou šablonu.
 3. Zvolte, zda chcete upravit předdefinovanou šablonu z galerie, začít pracovat se vzorovou šablonou, nebo začít zcela od začátku s prázdnou šablonou.
 4. Klikněte na ikonu ozubeného kola. Zobrazí se karta Informace.
ozubené kolo nastavení šablony
 1. Na kartě Informace vyplňte název šablony, předmět a preheader (náhled předmětu).

Doporučujeme si šablonu pojmenovat podle toho, v jakém kontextu či scénáři ji budete v automatizacích používat, abyste ji v seznamu šablon snadno našli.

 1. Aktivujte transakční funkce přepínačem Šablona pro transakční e-maily (automatizace a API). Zobrazí se další pole pro transakční šablonu.
 2. Vyplňte E-mail odesílatele, Jméno odesílatele a z rozevíracího seznamu vyberte Směrovač domény.

Jako e-mail odesílatele zadejte funkční e-mailovou schránku. Tato schránka musí být na doméně, kterou jste ověřili v systému Boldem. Přidání nebo ověření domény provedete v Nastavení/domény.

 1. V pravém horním rohu klikněte na Hotovo a vyberte Uložit a odejít.

Vložení produktů do šablony

Produkty můžete do šablony vkládat nejen ručně, ale také přímo z datového zdroje svého e-shopu. Ten budete mít k dispozici po propojení svého e-shopu s účtem Boldem, případně si můžete kdykoli přidat jakýkoli další datový zdroj v sekci Nastavení/Datové zdroje.

V šabloně poté můžete produkty vkládat prostřednictvím bloku Produkt. Pokud jste nezvolili některou z předpřipravených šablon z galerie, přetáhněte do těla šablony nejprve blok Produkt. Postup je následující:

 1. Otevřete šablonu, kterou chcete upravit, nebo vytvořte novou.
 2. Klikněte na tlačítko mřížky ᎒᎒᎒ k zobrazení obsahových bloků.
 3. Z nabídky bloků přetáhněte blok Produkt do šablony vpravo.
 4. Klikněte na blok vpravo k zobrazení jeho vlastností.
 5. Klikněte na kartu Import produktu k zobrazení obsahu zdroje dat s produkty.
 6. Vyberte produkt, který chcete vložit, případně zadejte klíčové slovo do vyhledávání. Vyhledávat můžete také prostřednictvím dalších kritérií po zapnutí Rozšířeného filtru.
 7. Projděte ostatní karty a upravte nastavení bloku dle svých představ.
vložení bloku Produkt

Blok s produktem či jiný blok můžete snadno duplikovat. Stačí na blok najet ukazatelem myši a z panelu nástrojů vybrat ikonu k duplikování .

Slevové kupóny

Pokud se rozhodnete své zákazníky motivovat pomocí slevy, je praktické použít pro každého zákazníka samostatný slevový kupón. Před použitím slevových kupónů v šabloně je potřeba je do systému zadat – buď ručně, nebo importováním ze souboru:

 1. Přejděte do Nastavení/Slevové kupóny.
 2. Klikněte na Všechny skupiny a vyberte Přidat skupinu.
 3. Zadejte název skupiny, vyberte její barvu a potvrďte volbu tlačítkem Přidat.
 4. Klikněte na Nový kupón.
 5. V rozevírací nabídce Nastavení data platnosti vyberte typ platnosti kupónů. Ta by měla odpovídat platnosti, kterou máte nastavenou v e-shopu, ze kterého si kupóny generujete.
  • Bez omezení – všechny importované slevové kupóny lze využívat bez časového omezení.
  • Jednotné – všechny importované slevové kupóny mají jedno datum a čas vypršení platnosti. Po výběru se zobrazí pole k zadání jednotného data vypršení platnosti.
  • Individuální – každý importovaný kupón má definované datum a čas vypršení platnosti. V tomto případě musíte mít v importovaném souboru dva sloupce: jeden pro kódy kupónů a druhý pro datum vypršení platnosti (případně datum a čas).
 6. Pokud máte k dispozici soubor s kupóny k importování, klikněte na Vybrat soubor a svou volbu potvrďte kliknutím na Vytvořit.

Soubor s kupóny musí být ve formátu Excel, CSV, nebo TXT, ve kterém máte kupóny uloženy na každém řádku zvlášť. Volitelně může importovaný soubor obsahovat ve druhém sloupci datum vypršení platnosti kupónu ve formátu, který používáte ve svém účtu (viz Nastavení/Obecné/Základní nastavení – Formát data a času), nebo ve výchozím anglickém formátu mm/dd/rrrr. Datum vypršení platnosti bude zohledněno pouze v případě, že jste vybrali jako Datum platnosti položku Individuální.

 1. Menší množství kupónů můžete importovat také ručně jejich zadáním do pole Kupóny. V takovém případě vkládejte na každý řádek jeden slevový kupón. Chcete-li k ručně vkládaným kupónům přidat datum platnosti, vyberte v rozevírací nabídce Nastavení data platnosti položku Individuální a za název kupónu vložte středník nebo svislou čáru a poté datum a čas ve formátu, který máte nastaven v účtu (viz poznámka výše), např.:
KodKuponu11;29.3.2028 11:38

KodKuponu12|29.3.2028 12:00
 1. Dialog potvrďte kliknutím na Vytvořit.

Použití slevového kupónu v šabloně

Kupóny můžete třídit do skupin, kterým lze přiřadit různé barvy a názvy. Každá skupina má jedinečný identifikátor, např. {{coupons.group_794}}. Ten si zkopírujte a vložte do šablon, které plánujete používat v kampaních nebo v automatizacích.

identifikátor slevových kupónů

V šabloně potom zkopírovaný identifikátor skupiny kupónů vložíte do místa, kde chcete, aby se příjemcům zobrazovaly jedinečné kupóny po odeslání kampaně nebo po spuštění automatizace a rozeslání transakčních e-mailů.

použití slevového kupónu

Personalizované oslovení v šabloně

Při vytváření šablony, kterou odešlete zákazníkům, byste měli vždy uvažovat, jak vašim příjemcům vyzní její začátek, tedy oslovení.

Automatické skloňování křestních jmen

Boldem umí automaticky skloňovat křestní jména do 5. pádu. Pro generování oslovení se používá proměnná vokativ. Tuto proměnnou použijete tak, že do šablony vložíte následující řetězec:

{{ vokativ contact.name }}

Tento řetězec bude po odeslání zprávy nahrazen křestním jménem příjemce ve správném tvaru pátého pádu. Pokud tedy bude například křestní jméno příjemce Jana, zobrazí se v šabloně Jano. Budete-li chtít příjemce oslovit familiárně slovy Ahoj Jano, použijete v šabloně následující řetězec:

Ahoj {{ vokativ contact.name }},

Pokud budete chtít třeba poděkovat za registraci, použijete následující řetězec:

Děkujeme za registraci, {{ vokativ contact.name }}!

příklad použití personalizace v Boldem – křestní jména

Automatické skloňování příjmení se zohledněním pohlaví

V celé řadě případů personalizovaného oslovení potřebujete správně vyskloňovat nejen jméno nebo příjmení příjemce, ale také změnit samotné oslovení podle pohlaví příjemce. Jelikož Boldem umožňuje u příjemců evidovat také pohlaví, je použití výsledného řetězce hračka.

V určitých případech se k příjemcům ukládá pohlaví automaticky podle zadaného jména nebo příjmení (např. při ručním vytváření nebo volitelně během hromadného importování). V případě nestandardních jmen se pohlaví automaticky nenastaví a je proto vhodné sporná jména ověřit a doplnit ručně.

Pokud máte u příjemců nastaveno pohlaví, můžete v šabloně místo konkrétního oslovení použít níže uvedený řetězec:

Děkujeme za registraci{{ if contact.sex != null }}{{ if contact.sex == 1 }}, pane {{ end }}{{ if contact.sex == 0 }}, paní {{ end }}{{ vokativ contact.surname }}!{{ else }}!{{ end }}

Tento řetězec je ve skutečnosti skriptovací kód, který vyhodnotí, zda má daný příjemce nastaveno správně pohlaví a podle toho použije oslovení:

 • Pokud je nastaveno pohlaví Muž a příjmení příjemce je Novák, použije se oslovení: Děkujeme za registraci, pane Nováku!
 • Pokud je nastaveno pohlaví Žena a příjmení příjemce je Svobodová, použije se oslovení: Děkujeme za registraci, paní Svobodová!
 • Pokud pohlaví nastaveno není, použije se univerzální oslovení bez příjmení: Děkujeme za registraci!

Textové znění oslovení (vyznačeno v příkladu tučně) si pochopitelně můžete upravit podle svých představ. Doporučujeme si vždy takto použité oslovení důkladně otestovat na malém vzorku testovacích příjemců se všemi variantami (tj. s oběma pohlavími a také na příjemci bez uvedení pohlaví).

příklad použití personalizace v Boldem – příjmení

Automatizační scénáře

Před vytvořením automatizačního scénáře si ujasněte, čeho chcete automatizací docílit – po jaké době chcete vyhodnotit, že zákazník nakoupil, z jaké kategorie či jaké zboží nakoupil, kolik e-mailů chcete zákazníkovi poslat, zda chcete zahrnout slevu, v jaké výši a podobně. Automatizaci si můžete vytvořit zcela dle svých představ.

Níže jsme pro vás vybrali příklad automatizačního scénáře, který můžete v Boldem vytvořit pro účely remarketingu a pro nabízení souvisejícího zboží. Tento příklad však není v žádném případě jediný možný a vaší fantazii se meze nekladou – jednotlivé bloky automatizace si můžete poskládat tak, aby vyhovovaly vašim potřebám:

 • Nabídka souvisejícího zboží zákazníkům, kteří nakoupili v posledních 30 dnech.

Scénář automatizace – nabídka souvisejícího zboží po 30 dnech od nákupu

Tato automatická remarketingová kampaň vám pomůže nabídnout související zboží a případnou slevu zákazníkům, kteří dokončili nákup zboží z určité kategorie během posledních 30 dnů.

remarketingová automatizace

Vytvoření automatizace

 1. Přihlaste se do účtu Boldem a přejděte do části Automatizace.
 2. Klikněte na Vytvořit novou automatizaci.
 3. Zadejte Název automatizace a popis. Oba údaje slouží pro vaši orientaci a můžete je později změnit na kartě Nastavení v detailu automatizace.
 4. Potvrďte zadání kliknutím na Vytvořit automatizaci.

Otevře se schéma automatizace, v jehož levé části je přehled bloků, které můžete v automatizaci používat a v pravé části je plátno, do kterého tyto bloky budete vkládat. Vkládání probíhá standardně formou přetažení jednotlivých bloků (drag and drop).

Pamatujte, že automatizace se neukládá sama, proto důrazně doporučujeme ji průběžně ukládat kliknutím na tlačítko Hotovo/Uložit. Automatizaci můžete upravovat libovolně dlouho – aktivuje se až ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Spustit.

Spouštěč automatizace

Nejprve potřebujeme přidat spouštěcí blok, kterým automatizaci sdělíme, jakým způsobem a jak často se do ní příjemce dostane. Pro účely remarketingové automatizace použijeme blok Nastane akce na webu.

 1. V levé části vyberte kartu Spouštěče, do plátna automatizace přetáhněte blok Nastane akce na webu a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. V rozevírací nabídce Vyberte web zvolte dříve propojený e-shop. Pokud v nabídce e-shop nevidíte, propojení nebylo zadáno správně. Zkontrolujte stav v Nastavení/Propojení nebo e-shop přidejte.
 3. V rozevírací nabídce Vyberte akci zvolte Uživatel dokončil objednávku.
 4. Do pole Po kolika hodinách po akci se má tento spouštěč spustit? zadejte, kdy se má spouštěč aktivovat. Jinými slovy, zadejte počet hodin, které musejí uplynout od chvíle, kdy zákazník dokončil objednávku. Ponecháme výchozí a zároveň minimální hodnotu (2 hodiny), protože další časovou podmínku vyhodnotíme samostatně v následujících blocích.
 5. Volitelně zapněte přepínač Spustit automatizaci opakovaně. Tím zajistíte, že systém bude sledovat dokončené objednávky všech příjemců pravidelně. Před zapnutím se ujistěte, že opakované nabízení souvisejících produktů stejným zákazníkům dává smysl pro váš konkrétní e-shop.
 6. Do pole Po kolika dnech může příjemce znovu propadnout do automatizace? Zadejte 60 dnů.
 7. Klikněte na Uložit.

Vložení první prodlevy

Pro účely remarketingové automatizace musíme před odesláním jakýchkoli zpráv vložit prodlevu po dokončeném nákupu. V našem případě pracujeme s hodnotou 30 dnů.

Postup vložení prodlevy:

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Počkat a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky vyberte Za určitou dobu a zvolte prodlevu 30 dnů.
 3. Klikněte na Uložit.
blok počkat

Vložení bloku s první podmínkou

Po uplynutí první prodlevy nastavené výše (v našem případě 30 dnů) chceme vyhodnotit, co příjemce nakoupil. Můžeme ověřit tyto možnosti:

 • Jestli příjemce nakoupil konkrétní zboží (dle názvu nebo ID produktu)
 • Jestli příjemce nakoupil zboží z konkrétní kategorie (dle názvu kategorie)
 • Jestli příjemce nakoupil zboží od konkrétního výrobce (dle názvu výrobce)

Konkrétní výběr záleží na vašich potřebách. My v našem příkladu zvolíme zboží z konkrétní kategorie. Do automatizace tedy vložíme blok s podmínkou:

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Podmínka a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Klikněte na Vybrat novou podmínku. Otevře se dialog k výběru podmínky.
 3. V rozevírací nabídce Zdroj vyberte Aktivita příjemců na webu.
 4. V rozevírací nabídce Vyberte web zvolte dříve propojený e-shop.
 5. V rozevírací nabídce Aktivita příjemců na webu vyberte Nakoupil zboží z kategorie.
 6. V rozevírací nabídce Podmínka zvolte, jak chcete název kategorie vyhodnotit. V našem případě chceme konkrétní kategorii, vybereme tedy Rovná se.
 7. Do pole Kategorie zadáme přesný název kategorie z našeho e-shopu. Např. Oblečení.
 8. V rozevírací nabídce Časové omezení vyberte, za jakou dobu se má podmínka vyhodnotit. V našem případě chceme vyhodnotit posledních 30 dnů. Zvolíme tedy Za posledních X dnů a zadáme 30.
 9. Klikněte na Uložit pravidlo.
 10. Klikněte na Uložit k uložení celého bloku.
Automatizace – související zboží

Za blok podmínky vložíme další bloky, kterými zohledníme její vyhodnocení. K dispozici máme dvě větve – jednu pro záporný a druhou pro kladný výsledek:

Větev bloku s první podmínkou – Ne

Pokud příjemce nesplní naši podmínku, tedy že nenakoupil během posledních 30 dnů zboží z kategorie Oblečení, automatizace pro něj končí, protože mu nemáme co nabídnout.

Větev bloku s první podmínkou – Ano

V případě, že příjemce splnil zadanou podmínku – tedy v našem vzorovém případě nakoupil během posledních 30 dnů v našem obchodě zboží z kategorie Oblečení, chceme mu odeslat sérii souvisejících e-mailů.

Odeslání prvního e-mailu

Nyní přidáme blok k odeslání e-mailu, kterým chceme příjemce motivovat, ať už k dalšímu nákupu souvisejících produktů, k využití slevy, nebo k lepšímu užívání zakoupeného výrobku díky například instruktážním videím. Konkrétní volba záleží na vašich potřebách a měla by odpovídat tomu, co jste si vybrali v první podmínce výše.

 1. V levé části vyberte kartu Akce, do plátna automatizace přetáhněte blok Odeslat e-mail a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky Šablona vyberte transakční šablonu, kterou chcete příjemci odeslat.
 3. Další nastavení ponechte výchozí a klikněte na Uložit.

Pokud z nějakého důvodu nechcete posílat více e-mailů, můžete automatizaci považovat za hotovou. V takovém případě pokračujte kapitolou Otestování a spuštění automatizace.

Vložení druhé prodlevy

Zadejte parametry druhé prodlevy. Tedy pauzy mezi odesláním prvního a druhého e-mailu. Prodlevu si opět musíte stanovit podle svých potřeb a podle toho, jaký obsah zákazníkům zasíláte. Mějte na paměti, že byste svým zákazníkům měli dát čas na e-mail reagovat, ale zároveň, pokud na sebe obsah obou e-mailů bude navazovat, by prodleva neměla být příliš dlouhá, aby zákazník ještě udržel pozornost. V našem příkladu budeme pracovat s hodnotou 7 dnů.

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Počkat a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky vyberte Za určitou dobu a zvolte prodlevu 7 dnů.
 3. Klikněte na Uložit.

Vložení bloku s druhou podmínkou

Po uplynutí druhé prodlevy nastavené výše (v našem případě 7 dnů) potřebujeme vyhodnotit, jestli příjemce nakoupil zboží dle našich parametrů – např. z určité kategorie, od určitého výrobce, nebo přímo konkrétní druh propagovaný v e-mailu. V našem vzorovém případě jsme zákazníkovi poslali e-mail nabízející zboží z kategorie Doplňky k oblečení. Do automatizace tedy vložíme blok s podmínkou. Postupujte takto:

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Podmínka a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Klikněte na Vybrat novou podmínku. Otevře se dialog k výběru podmínky.
 3. V rozevírací nabídce Zdroj vyberte Aktivita příjemců na webu.
 4. V rozevírací nabídce Vyberte web zvolte dříve propojený e-shop.
 5. V rozevírací nabídce Aktivita příjemců na webu vyberte Nakoupil zboží z kategorie.
 6. V rozevírací nabídce Podmínka zvolte, jak chcete název kategorie vyhodnotit. V našem případě chceme konkrétní kategorii, vybereme tedy Rovná se.
 7. Do pole Kategorie zadáme přesný název kategorie z našeho e-shopu. Např. Doplňky k oblečení.
 8. V rozevírací nabídce Časové omezení vyberte, za jakou dobu se má podmínka vyhodnotit. V našem případě chceme vyhodnotit posledních 7 dnů. Zvolíme tedy Za posledních X dnů a zadáme 7.
 9. Klikněte na Uložit pravidlo.
 10. Klikněte na Uložit k uložení celého bloku.
pravidlo pro segmentaci

Za blok podmínky vložíme další bloky, kterými zohledníme její vyhodnocení. K dispozici máme dvě větve – jednu pro kladný a druhou pro záporný výsledek:

Větev bloku s druhou podmínkou – Ano

V případě, že příjemce splnil zadanou podmínku – tedy v našem vzorovém případě nakoupil během posledních 7 dnů v našem obchodě zboží z kategorie Doplňky k oblečení – můžete tuto větev ponechat prázdnou, protože není důvod příjemce na cokoli upozorňovat. V takovém případě automatizace pro daného příjemce končí.

Větev bloku s druhou podmínkou – Ne

V případě, že příjemce vámi zadanou podmínku nesplní – tedy v našem vzorovém případě nenakoupí během posledních 7 dnů v našem obchodě zboží z kategorie Doplňky k oblečení – vložíme za tuto větev blok k odeslání druhého e-mailu.

E-mailová zpráva by nějakým způsobem měla navazovat na tu předchozí. Může například vytvářet dojem urgentnosti – že se blíží konec slevové akce na související produkty, že již zbývá pouze několik dnů na zakoupení rozšířené záruky a podobně.

 1. V levé části vyberte kartu Akce, do plátna automatizace přetáhněte blok Odeslat e-mail a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky Šablona vyberte transakční šablonu, kterou chcete příjemci odeslat.
 3. Další nastavení ponechte výchozí a klikněte na Uložit.

Tímto může automatizace skončit, nicméně počet opakování podmínek, prodlev a odeslaných e-mailů si můžete pochopitelně upravit dle svých potřeb. V takovém případě opakujte předchozí kroky tak často, jak budete potřebovat.

Chcete-li aktivitu příjemce sledovat podle vlastního příznaku, můžete si vytvořit tzv. vlastní uživatelský sloupec a přiřadit mu pomocí bloku Úprava příjemce nějakou hodnotu. Postup vytvoření a použití vlastního uživatelského sloupce najdete v článku Vlastní uživatelské sloupce.

Stejně tak můžete příjemce vložit do jiného seznamu příjemců, pokud si například chcete aktivní příjemce třídit. K tomuto účelu slouží akce Upravit seznam příjemců.

Otestování a spuštění automatizace

Bloky automatizace propojte kliknutím a tažením myší:

remarketing propojení automatizace

Automatizaci si můžete dále upravit dle vlastních potřeb – počty/druh e-mailů, podmínky i prodlevy můžete časem změnit a vyzkoušet, jaké na vaše zákazníky fungují nejlépe.

Jakmile budete s nastavením a počtem bloků spokojeni, automatizaci uložte kliknutím na Hotovo/Uložit.

Automatizaci před spuštěním řádně otestujte! Postupy testování naleznete v článku Testování automatizací. Testování doporučujeme nepodceňovat a automatizaci spustit až po důkladném otestování.

Jakmile testování dokončíte s kladným výsledkem, spusťte automatizaci kliknutím na Spustit.

Obecné informace o tom, jak pracovat s automatizacemi, najdete v kapitole Jak pracovat s automatizacemi v Boldem.