Nastavení DNS záznamů u FORPSI

Michal Krejčí Michal Krejčí
2. října 2022

V tomto návodu vás provedeme nastavením doménových záznamů DKIM, SPF, DMARC a CNAME (doménového směrovače) u doménového poskytovatele FORPSI. Tyto údaje je nezbytné nastavit, chcete-li bezpečně odesílat hromadné e-maily z aplikace Boldem a zabránit tomu, aby e-maily končily v nevyžádané poště.

 1. Přihlaste se do svého účtu v aplikaci Boldem.
 2. V levé nabídce vyberte Nastavení a klikněte na Domény.
Nabídka Nastavení/domény
 1. Pokud jste název odesílací domény nezadali během vytváření svého účtu, klikněte na tlačítko + Přidat odesílací doménu. Pokud už jste doménu zadali během vytváření účtu a vidíte ji v seznamu, pokračujte krokem 4 níže.
Přidat odesílací doménu
 1. Zadejte název odesílací domény a potvrďte tlačítkem Vytvořit. Doménu zadávejte bez www, např. example.cz.
Přidání nové odesílací domény
 1. Klikněte na tlačítko Detail u domény v seznamu.
Tlačítko Detail domény
 1. Klikněte na kartu Nastavení domény.
Nastavení domény pro odesílání
 1. Na stránce se zobrazí údaje pro podpis DKIM, záznam SPF a záznam CNAME. Okno s těmito údaji si nechte otevřené, za chvíli je budete potřebovat.
 2. V novém okně se přihlaste do účtu ke správě vaší domény u poskytovatele FORPSI na adrese https://admin.forpsi.com.
 3. V levé nabídce vyberte Domény.
Vyberte domény
 1. V seznamu domén klikněte na doménu, kterou chcete upravit.
Nastavení forpsi - výběr domény
 1. Klikněte na Editace DNS záznamů.
Editace DNS záznamů
 1. Zobrazí se přehled záznamů DNS a nabídka k přidání nového záznamu:
Přidání nového záznamu DNS

Nastavení záznamu DKIM

 1. V rozhraní FORPSI vyberte v rozevírací nabídce Typ položku TXT.
 2. V účtu Boldem si v části DKIM podpis ve sloupci Název zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
Boldem.cz DKIM název
 1. V rozhraní FORPSI vložte zkopírovaný údaj do pole Hostname.
 2. Hodnotu TTL neměňte.
 3. V účtu Boldem si v části DKIM podpis ve sloupci Hodnota zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
DKIM podpis Boldem.cz
 1. V rozhraní FORPSI vložte zkopírovaný údaj do pole Hodnota.
Záznam DKIM připravený k uložení
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko přidej. Výsledný záznam bude vypadat nějak takto:
Výsledný záznam DKIM

Nastavení záznamu SPF

Důležitá upozornění:

 • Každá doména, nebo subdoména může mít pouze jeden SPF záznam.
 • V případě, že vaše doména již nějaký SPF záznam obsahuje, nevytvářejte nový záznam a údaj z aplikace Boldem vložte do existujícího záznamu SPF.
 • Při kontrole TXT záznamů s údaji SPF dávejte pozor, zda upravujete údaje pro správnou doménu! Údaje SPF se mohou lišit pro základní tvar domény (např. example.cz) a pro subdoménu (např. subdomena.example.cz). V účtu Boldem nejpravděpodobněji použijete základní tvar domény (example.cz).
 • SPF záznam může obsahovat údaje pro maximálně 10 domén.

Úprava stávajícího záznamu SPF

Pokud v seznamu doménových záznamů naleznete záznam typu TXT, který obsahuje údaje o SPF pro vaši doménu (např. pro example.cz), je třeba tento záznam upravit a nevytvářet nový. Příklad existujícího záznamu:

example.cz TXT 1800 v=spf1 a mx include:_spf.forpsi.com ~all

Pokud na konci existujícího záznamu SPF najdete symbol otazníku (?all), znamená to, že záznam SPF je neaktivní! V takovém případě je zapotřebí při úpravě (viz následující postup) otazník nahradit značkou spojovníku, tedy -all. Před aktualizací záznamu je vhodné kontaktovat správce (registrátora) vaší domény a konzultovat důvody k použití otazníku v nastavení.

 1. Klikněte na řádku vpravo od tohoto záznamu na Upravit
Upravit SPF záznam
 1. Do pole Hodnota vložte řetězec include:spf.boldem.cz před značku ~all či -all, popřípadě značku ?all nahraďte značkou -all.
Úprava hodnoty SPF

Výsledná podoba výše uvedeného příkladu by tedy byla:

example.cz TXT 1800 v=spf1 a mx include:_spf.forpsi.com include:spf.boldem.cz ~all
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko uložit.

Přidání nového záznamu SPF

Pokud v seznamu doménových záznamů nenajdete záznam typu TXT, který by obsahoval údaje o SPF pro vaši doménu, pokračujte těmito kroky:

 1. V rozhraní FORPSI vyberte v rozevírací nabídce Typ položku TXT.
 2. Pole Hostname ponechte prázdné.
 3. Hodnotu TTL neměňte.
 4. V účtu Boldem si v části SPF záznam ve sloupci Hodnota zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
SPF záznam v Boldem.cz
 1. V rozhraní FORPSI vložte zkopírovaný údaj do pole Hodnota.
Záznam SPF připravený k přidání
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko přidej. Výsledný záznam bude vypadat nějak takto:
Výsledný nový záznam SPF

Nastavení záznamu DMARC

 • Každá doména nebo subdoména může mít pouze jeden záznam DMARC.
 • Pokud vaše doména již nějaký záznam DMARC obsahuje, nevytvářejte nový a údaj z aplikace Boldem zakomponujte do existujícího záznamu DMARC.
 • Při kontrole TXT záznamů s údaji pro DMARC dávejte pozor, zda upravujete údaje pro správnou doménu! Údaje pro DMARC se mohou lišit pro základní tvar domény (např. example.com) a pro subdoménu (např. subdomena.example.com). V účtu Boldem nejpravděpodobněji použijete základní tvar domény (example.com).

Úprava stávajícího záznamu DMARC

Pokud v seznamu doménových záznamů naleznete záznam typu TXT, který obsahuje údaje o DMARC pro vaši doménu (např. pro example.com), je třeba tento záznam upravit a nevytvářet nový. Příklad existujícího záznamu:

v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@example.com
 1. Klikněte na řádku vpravo na tlačítko Upravit a do pole Hodnota přidejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části Hodnota. Zkopírujte si však pouze část řetězce začínající označením mailto. Příklad hodnoty DMARC v Boldem:
příklad hodnoty DMARC v Boldem
 1. V tomto případě si zkopírujete pouze část mailto:pdgpt8b8@dmarc.boldem.cz.
 2. Na konec části vašeho existujícího záznamu, který začíná označením rua, přidejte čárku a vložte zkopírovanou část záznamu. Výsledná podoba výše uvedeného příkladu by tedy byla:
v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@example.com,mailto:pdgpt8b8@dmarc.boldem.cz
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko uložit.

Přidání nového záznamu DMARC

Pokud v seznamu doménových záznamů nenajdete záznam typu TXT, který by obsahoval údaje o DMARC pro vaši doménu, pokračujte těmito kroky:

 1. V rozhraní FORPSI vyberte v rozevírací nabídce Typ položku TXT.
přidání záznamu txt forpsi
 1. Zobrazí se pole k vyplnění.
 2. Do pole Hostname zadejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části DMARC záznam ve sloupci Název kliknutím na ikonu kopírování.
Záznam DMARC
 1. Hodnotu TTL neměňte.
 2. Do pole Hodnota vložte kód, který si zkopírujete z účtu Boldem v části DMARC záznam ve sloupci Hodnota kliknutím na ikonu kopírování.
DMARC záznam v Boldem
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko přidej.

Nastavení záznamu CNAME (doménového směrovače)

 1. V rozhraní FORPSI vyberte v rozevírací nabídce Typ položku CNAME.
 2. V účtu Boldem si v části CNAME (směrovač domény) ve sloupci Název zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
CNAME v Boldem.cz
 1. V rozhraní FORPSI vložte zkopírovaný údaj do pole Hostname.
 2. Hodnotu TTL neměňte.
 3. V účtu Boldem si v části CNAME (směrovač domény) ve sloupci Hodnota zkopírujte potřebný záznam kliknutím na ikonu kopírování.
Doménový směrovač Boldem
 1. V rozhraní FORPSI vložte zkopírovaný údaj do pole Hodnota.
CNAME záznam Boldem ve FORPSI
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko přidej. Výsledný záznam bude vypadat nějak takto:
Hodnota CNAME ve FORPSI

Validace doménových záznamů

Po nastavení záznamů nějakou dobu trvá, než se informace zapíšou do doménových serverů. U většiny poskytovatelů by k tomu mělo dojít během hodiny, přičemž obvykle nejpozději do 24 hodin.

Po nastavení všech záznamů přejděte v aplikaci Boldem do části Nastavení/Domény, vyberte svou doménu a na kartě Nastavení domény klikněte na tlačítko Zkontrolovat nastavení.

Validace doménových záznamů

Ideálním výsledkem kontroly by měly být zeleně označené informace u každého záznamu:

Kontrola odesílací domény u Boldem.cz

Pokud se změny u domény neprojeví ani po 24 hodinách, kontaktujte podporu svého poskytovatele domén, aby ověřil, zda jsou uvedené záznamy zadány správně a poté opakujte postup ověření nastavení domény v aplikaci Boldem.