Automatická reaktivace zákazníků

Michal Krejčí Michal Krejčí
15. května 2023

Reaktivační kampaň ke znovuzískání dřívějších zákazníků neboli automatizace, pomocí které se můžete pokusit znovu probudit aktivitu u zákazníků, kteří u vás dříve nakoupili, ale delší dobu nereagovali na žádnou z vašich zpráv.

Cíl automatizace

Cílem reaktivační automatizace je automaticky přimět k činnosti příjemce, kteří delší dobu nenakoupili ve vašem e-shopu, nebo dlouhodobě neotevírají ani neklikají na vaše zprávy. Zároveň lze automatizaci využít k pročištění databáze příjemců a automaticky odhlásit ty příjemce, kteří opakovaně nereagují vůbec. Vyčištěním databáze získáte přesnější výsledky rozesílaných kampaní, protože vám tyto „mrtvé duše“ nebudou zkreslovat míru otevření a prokliků.

Automatizace je koncipována jako série e-mailů, jejichž cílem je nabídnout příjemci natolik atraktivní obsah, aby na něj kliknul, nebo jej alespoň otevřel a stal se tak znovu aktivním příjemcem. Může jít například o slevu, zkušební předplatné, nebo jinou speciální nabídku.

Příjemce, kteří automatizaci dokončí bez jediné interakce s vašimi zprávami, můžete nechat automaticky odhlásit.

Předpoklady

K vytvoření automatizace budete potřebovat:

 • Aktivovaný tarif Boldem Profi v účtu Boldem.
 • E-shop nebo jiný druh webu propojený s účtem Boldem.
 • Plně ověřenou odesílací doménu.
 • Seznam příjemců, ze kterého chcete příjemce vkládat do automatizace.
 • Transakční šablony – tedy sdělení, která chcete příjemcům odesílat.
 • Slevové kódy (volitelné) – pokud se rozhodnete zákazníkům v rámci automatizace nabízet slevové kupóny, je třeba je nejprve přidat.

Podrobnosti k jednotlivým krokům najdete v kapitolách níže.

Propojení webu/e-shopu s účtem Boldem

Pokud neprovozujete e-shop nebo web, prostřednictvím kterého sbíráte příjemce, a nepotřebujete v rámci reaktivační automatizace vyhodnocovat, zda příjemci nakoupili ve vašem obchodě během poslední doby, můžete tento krok přeskočit. V ostatních případech je praktické si váš web propojit s Boldem.

Aby se vám do aplikace Boldem správně načítaly údaje z vašeho webu (e-shopu či jiného systému) a mohli jste efektivně využívat všechny funkce, jako jsou automatizace nebo sběrné formuláře, musíte svůj web nejprve propojit se svým účtem Boldem. Máte tyto možnosti propojení:

 • Obecné propojení, které umožňuje zobrazování formuláře na vašem webu ke sběru údajů.
 • Instantní propojení vašeho e-shopu na platformě Shoptet nebo Upgates, které umožňuje plynule synchronizovat databázi kontaktů, údaje o košících a objednávkách.
 • Rozšířené propojení libovolného webu nebo e-shopu na kterékoli platformě umožňující kromě zobrazování formuláře také např. synchronizaci kontaktů nebo údajů o objednávkách nebo košících. Toto propojení však vyžaduje zásah vývojáře, který vám propojení vytvoří na míru.

Pro plnou funkčnost propojení je zapotřebí účet Boldem s tarifem Profi nebo vyšším (tarif Standard umožňuje pouze synchronizaci příjemců s hotovými integracemi). Na tarif Profi můžete kdykoli přejít prostřednictvím nabídky Vyúčtování. Pokud při přechodu na vyšší tarif narazíte na potíže, kontaktujte svého obchodníka nebo naši zákaznickou podporu na e-mailu, telefonu, nebo chatu.

Níže najdete postupy, jak propojit různé platformy s účtem Boldem:

Seznam příjemců

Předpokladem správného fungování automatizace je seznam příjemců, ze kterého se příjemci budou do automatizace načítat.

Příjemce si můžete do seznamu příjemců snadno importovat. Postup importování příjemců najdete zde.

Transakční šablona

V automatizacích lze použít pouze tzv. transakční šablony. Jako transakční šablonu lze nastavit jakoukoli chytrou šablonu. Předpokladem k úspěšnému fungování transakční šablony je plně ověřená odesílací doména. Odesílací doménu můžete spravovat v Nastavení/Domény.

Chcete-li vytvořit novou transakční šablonu, postupujte následovně. Obdobným způsobem můžete aktualizovat také existující chytrou šablonu, v takovém případě šablonu otevřete a pokračujte krokem 4:

 1. Přihlaste se do aplikace Boldem a přejděte do části Šablony.
 2. Klikněte na Vytvořit novou šablonu a vyberte Vytvořit chytrou šablonu.
 3. Zvolte, zda chcete upravit předdefinovanou šablonu z galerie, začít pracovat se vzorovou šablonou, nebo začít zcela od začátku s prázdnou šablonou.
 4. Klikněte na ikonu ozubeného kola. Zobrazí se karta Informace.
ozubené kolo nastavení šablony
 1. Na kartě Informace vyplňte název šablony, předmět a preheader (náhled předmětu).

Doporučujeme si šablonu pojmenovat podle toho, v jakém kontextu či scénáři ji budete v automatizacích používat, abyste ji v seznamu šablon snadno našli.

 1. Aktivujte transakční funkce přepínačem Šablona pro transakční e-maily (automatizace a API). Zobrazí se další pole pro transakční šablonu.
 2. Vyplňte E-mail odesílatele, Jméno odesílatele a z rozevíracího seznamu vyberte Směrovač domény.

Jako e-mail odesílatele zadejte funkční e-mailovou schránku. Tato schránka musí být na doméně, kterou jste ověřili v systému Boldem. Přidání nebo ověření domény provedete v Nastavení/domény.

 1. V pravém horním rohu klikněte na Hotovo a vyberte Uložit a odejít.

Slevové kupóny

Pokud se rozhodnete své zákazníky motivovat pomocí slevy, je praktické použít pro každého zákazníka samostatný slevový kupón. Před použitím slevových kupónů v šabloně je potřeba je do systému zadat – buď ručně, nebo importováním ze souboru:

 1. Přejděte do Nastavení/Slevové kupóny.
 2. Klikněte na Všechny skupiny a vyberte Přidat skupinu.
 3. Zadejte název skupiny, vyberte její barvu a potvrďte volbu tlačítkem Přidat.
 4. Klikněte na Nový kupón.
 5. V rozevírací nabídce Nastavení data platnosti vyberte typ platnosti kupónů. Ta by měla odpovídat platnosti, kterou máte nastavenou v e-shopu, ze kterého si kupóny generujete.
  • Bez omezení – všechny importované slevové kupóny lze využívat bez časového omezení.
  • Jednotné – všechny importované slevové kupóny mají jedno datum a čas vypršení platnosti. Po výběru se zobrazí pole k zadání jednotného data vypršení platnosti.
  • Individuální – každý importovaný kupón má definované datum a čas vypršení platnosti. V tomto případě musíte mít v importovaném souboru dva sloupce: jeden pro kódy kupónů a druhý pro datum vypršení platnosti (případně datum a čas).
 6. Pokud máte k dispozici soubor s kupóny k importování, klikněte na Vybrat soubor a svou volbu potvrďte kliknutím na Vytvořit.

Soubor s kupóny musí být ve formátu Excel, CSV, nebo TXT, ve kterém máte kupóny uloženy na každém řádku zvlášť. Volitelně může importovaný soubor obsahovat ve druhém sloupci datum vypršení platnosti kupónu ve formátu, který používáte ve svém účtu (viz Nastavení/Obecné/Základní nastavení – Formát data a času), nebo ve výchozím anglickém formátu mm/dd/rrrr. Datum vypršení platnosti bude zohledněno pouze v případě, že jste vybrali jako Datum platnosti položku Individuální.

 1. Menší množství kupónů můžete importovat také ručně jejich zadáním do pole Kupóny. V takovém případě vkládejte na každý řádek jeden slevový kupón. Chcete-li k ručně vkládaným kupónům přidat datum platnosti, vyberte v rozevírací nabídce Nastavení data platnosti položku Individuální a za název kupónu vložte středník nebo svislou čáru a poté datum a čas ve formátu, který máte nastaven v účtu (viz poznámka výše), např.:
KodKuponu11;29.3.2028 11:38

KodKuponu12|29.3.2028 12:00
 1. Dialog potvrďte kliknutím na Vytvořit.

Použití slevového kupónu v šabloně

Kupóny můžete třídit do skupin, kterým lze přiřadit různé barvy a názvy. Každá skupina má jedinečný identifikátor, např. {{coupons.group_794}}. Ten si zkopírujte a vložte do šablon, které plánujete používat v kampaních nebo v automatizacích.

identifikátor slevových kupónů

V šabloně potom zkopírovaný identifikátor skupiny kupónů vložíte do místa, kde chcete, aby se příjemcům zobrazovaly jedinečné kupóny po odeslání kampaně nebo po spuštění automatizace a rozeslání transakčních e-mailů.

použití slevového kupónu

Personalizované oslovení v šabloně

Při vytváření šablony, kterou odešlete zákazníkům, byste měli vždy uvažovat, jak vašim příjemcům vyzní její začátek, tedy oslovení.

Automatické skloňování křestních jmen

Boldem umí automaticky skloňovat křestní jména do 5. pádu. Pro generování oslovení se používá proměnná vokativ. Tuto proměnnou použijete tak, že do šablony vložíte následující řetězec:

{{ vokativ contact.name }}

Tento řetězec bude po odeslání zprávy nahrazen křestním jménem příjemce ve správném tvaru pátého pádu. Pokud tedy bude například křestní jméno příjemce Jana, zobrazí se v šabloně Jano. Budete-li chtít příjemce oslovit familiárně slovy Ahoj Jano, použijete v šabloně následující řetězec:

Ahoj {{ vokativ contact.name }},

Pokud budete chtít třeba poděkovat za registraci, použijete následující řetězec:

Děkujeme za registraci, {{ vokativ contact.name }}!

příklad použití personalizace v Boldem – křestní jména

Automatické skloňování příjmení se zohledněním pohlaví

V celé řadě případů personalizovaného oslovení potřebujete správně vyskloňovat nejen jméno nebo příjmení příjemce, ale také změnit samotné oslovení podle pohlaví příjemce. Jelikož Boldem umožňuje u příjemců evidovat také pohlaví, je použití výsledného řetězce hračka.

V určitých případech se k příjemcům ukládá pohlaví automaticky podle zadaného jména nebo příjmení (např. při ručním vytváření nebo volitelně během hromadného importování). V případě nestandardních jmen se pohlaví automaticky nenastaví a je proto vhodné sporná jména ověřit a doplnit ručně.

Pokud máte u příjemců nastaveno pohlaví, můžete v šabloně místo konkrétního oslovení použít níže uvedený řetězec:

Děkujeme za registraci{{ if contact.sex != null }}{{ if contact.sex == 1 }}, pane {{ end }}{{ if contact.sex == 0 }}, paní {{ end }}{{ vokativ contact.surname }}!{{ else }}!{{ end }}

Tento řetězec je ve skutečnosti skriptovací kód, který vyhodnotí, zda má daný příjemce nastaveno správně pohlaví a podle toho použije oslovení:

 • Pokud je nastaveno pohlaví Muž a příjmení příjemce je Novák, použije se oslovení: Děkujeme za registraci, pane Nováku!
 • Pokud je nastaveno pohlaví Žena a příjmení příjemce je Svobodová, použije se oslovení: Děkujeme za registraci, paní Svobodová!
 • Pokud pohlaví nastaveno není, použije se univerzální oslovení bez příjmení: Děkujeme za registraci!

Textové znění oslovení (vyznačeno v příkladu tučně) si pochopitelně můžete upravit podle svých představ. Doporučujeme si vždy takto použité oslovení důkladně otestovat na malém vzorku testovacích příjemců se všemi variantami (tj. s oběma pohlavími a také na příjemci bez uvedení pohlaví).

příklad použití personalizace v Boldem – příjmení

Automatizační scénáře

Před vytvořením automatizačního scénáře si stanovte, čeho chcete automatizací docílit – např. zda chcete reaktivovat zákazníky na základě jejich dřívější aktivity ve vašem e-shopu, nebo podle reakcí na dosavadní kampaně. Automatizaci si můžete vytvořit zcela dle svých představ. Níže jsme pro vás vybrali příklady automatizací a jejich variant, které můžete v Boldem vytvořit pro účely reaktivace. Jejich výčet však není v žádném případě konečný a vaší fantazii se meze nekladou – jednotlivé bloky automatizace si můžete poskládat tak, aby vyhovovaly vašim potřebám:

 • Reaktivace zákazníků, kteří delší dobu nenakoupili ve vašem obchodě.
 • Reaktivace zákazníků, kteří nereagovali na vaše dřívější kampaně.

Scénář automatizace – reaktivace zákazníků

Tato automatická reaktivační kampaň vám pomůže znovu získat alespoň část zákazníků odesláním postupně dvou e-mailů s časovými prodlevami a zároveň stanovit podmínky a vyřadit ze seznamu ty příjemce, kteří nezareagují ani na jednu ze zpráv.

Reaktivace zákazníků

Vytvoření automatizace

 1. Přihlaste se do účtu Boldem a přejděte do části Automatizace.
 2. Klikněte na Vytvořit novou automatizaci.
 3. Zadejte Název automatizace a popis. Oba údaje slouží pro vaši orientaci a můžete je později změnit na kartě Nastavení v detailu automatizace.
 4. Potvrďte zadání kliknutím na Vytvořit automatizaci.

Otevře se schéma automatizace, v jehož levé části je přehled bloků, které můžete v automatizaci používat a v pravé části je plátno, do kterého tyto bloky budete vkládat. Vkládání probíhá standardně formou přetažení jednotlivých bloků (drag and drop).

Pamatujte, že automatizace se neukládá sama, proto důrazně doporučujeme ji průběžně ukládat kliknutím na tlačítko Hotovo/Uložit. Automatizaci můžete upravovat libovolně dlouho – aktivuje se až ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Spustit.

Bloky automatizace

Nejprve potřebujeme přidat spouštěcí blok, kterým automatizaci sdělíme, jakým způsobem a jak často se do ní příjemce dostane. Nejběžnější použití je v případě reaktivace buď opakované spouštění automatizace, nebo jednorázové.

Jednorázové spuštění pomocí bloku Nyní umožňuje jednorázové spuštění a použijete jej v případě, že se chystáte reaktivovat větší skupinu příjemců pomocí nějaké jednorázové akce, kterou nechcete v blízké době opakovat.

Na druhou stranu opakované spouštění pomocí bloku Opakovat můžete nastavit na libovolnou frekvenci, přičemž jeho součástí je vždy podmínka, která upřesňuje, na které příjemce se automatizace spustí. Tuto cestu zvolte, pokud chcete pravidelně vyhodnocovat příjemce, kteří za poslední dobu neprovedli žádnou akci ve vašem e-shopu nebo ve vašich kampaních.

Níže si popíšeme nastavení obou spouštěčů. Vy si však vyberte a do automatizace vložte pouze jeden!

Opakované spouštění automatizace

Pokud chcete automatizaci spouštět opakovaně, postupujte takto:

 1. V levé části vyberte kartu Spouštěče, do plátna automatizace přetáhněte blok Opakovat a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky Seznam příjemců vyberte seznam, ze kterého chcete příjemce načítat.
 3. V dalších nabídkách zvolte, jak často chcete opakování provádět, s jakou frekvencí a v kolik hodin.
Nastavení bloku Opakovat

V Konfiguraci bloku pokračujte kapitolou Nastavení vstupní podmínky.

Jednorázové spuštění automatizace

Pokud chcete automatizaci spustit pouze jednou, postupujte takto:

 1. V levé části vyberte kartu Spouštěče, do plátna automatizace přetáhněte blok Nyní a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky Seznam příjemců vyberte seznam, ze kterého chcete příjemce načítat.

V Konfiguraci bloku pokračujte kapitolou Nastavení vstupní podmínky.

Nastavení vstupní podmínky

Nyní potřebujeme v bloku vybrat vstupní podmínku, na základě které se automatizace spustí. Pokud chcete vyhodnotit, zda příjemce nenakoupil ve vašem obchodě za určitou dobu, postupujte takto:

 1. Klikněte na Vybrat novou podmínku. Otevře se dialog k výběru podmínky.
 2. V rozevírací nabídce Zdroj vyberte Aktivita příjemců na webu.
 3. V rozevírací nabídce Vyberte web zvolte dříve propojený e-shop. Pokud v nabídce e-shop nevidíte, propojení nebylo zadáno správně. Zkontrolujte stav v Nastavení/Propojení nebo e-shop přidejte.
 4. V rozevírací nabídce Aktivita příjemců na webu vyberte Nenakoupil v obchodě.
 5. V rozevírací nabídce Časové omezení vyberte, za jakou dobu se má podmínka vyhodnotit. Zvolte např. Za posledních X dní a zadejte počet dnů – například 180 dnů, pokud chcete zohlednit všechny příjemce, kteří nenakoupili půl roku.
pravidlo pro segmentaci aktivity příjemců na webu
 1. Klikněte na Uložit pravidlo.
 2. Pokud chcete zkontrolovat, pro které příjemce se automatizace za zadaných podmínek spustí, klikněte na Otevřít segmentaci.
 3. Pokud jste s kontrolou příjemců a s podmínkou spokojeni, klikněte na Uložit a zavřít. V opačném případě podmínku upravte dle potřeby.
 4. Klikněte na Uložit k uložení celého bloku.

Pokud chcete příjemce vyhodnotit na základě dřívější aktivity v kampaních, postupujte takto:

 1. Klikněte na Vybrat novou podmínku. Otevře se dialog k výběru podmínky.
 2. V rozevírací nabídce Zdroj vyberte Aktivita příjemců v kampaních.
 3. V rozevírací nabídce Podmínka vyberte podmínku dle svých potřeb, např. Příjemce neotevřel e-mail.
 4. V rozevírací nabídce Kampaň vyberte buď konkrétní kampaň, nebo pole ponechte nevyplněné, chcete-li zohlednit všechny kampaně.
 5. V rozevírací nabídce Časové omezení vyberte, za jakou dobu se má podmínka vyhodnotit. Např. Za posledních X dní a zadejte počet dnů – například 180 dnů, pokud chcete zohlednit všechny příjemce, kteří zvolenou akci neprovedli během posledního půl roku.
pravidlo pro segmentaci aktivity příjemců v kampaních
 1. Klikněte na Uložit pravidlo.
 2. Pokud chcete zkontrolovat, pro které příjemce se automatizace za zadaných podmínek spustí, klikněte na Otevřít segmentaci.
 3. Pokud jste s kontrolou příjemců a s podmínkou spokojeni, klikněte na Uložit a zavřít. V opačném případě podmínku upravte dle potřeby.
 4. Klikněte na Uložit k uložení celého bloku.

Odeslání e-mailu

Nyní přidáme blok k odeslání e-mailu, kterým chceme příjemce motivovat k aktivitě. Může jít například o nabídku slevového kódu.

 1. V levé části vyberte kartu Akce, do plátna automatizace přetáhněte blok Odeslat e-mail a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky Šablona vyberte transakční šablonu, kterou chcete příjemci odeslat.
 3. Další nastavení ponechte výchozí a klikněte na Uložit.

Vložení prodlevy

Po odeslání e-mailu je nezbytné nastavit nějakou prodlevu, tedy čas, který příjemci dopřejeme k tomu, aby na naši zprávu zareagoval.

Postup vložení prodlevy:

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Počkat a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky vyberte Za určitou dobu a zvolte prodlevu, např. 7 dnů.
 3. Klikněte na Uložit.
blok Počkat

Vložení prvního bloku s podmínkou

Po uplynutí prodlevy chceme vyhodnotit, jestli příjemce na naši zprávu reagoval, či nikoli. Do automatizace tedy vložíme blok s podmínkou. Postupujte takto:

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Podmínka a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Klikněte na Vybrat novou podmínku. Otevře se dialog k výběru podmínky.
 3. V rozevírací nabídce Zdroj vyberte Aktivita příjemců v transakčních e-mailech.
 4. V rozevírací nabídce Podmínka vyberte podmínku dle svých potřeb, např. Příjemce otevřel e-mail nebo Příjemce klikl na odkaz v e-mailu.
 5. V rozevírací nabídce Šablona vyberte transakční šablonu, kterou jste zadali v kroku výše do bloku Odeslat e-mail.
 6. V rozevírací nabídce Časové omezení vyberte stejnou dobu, kterou jste zadali v předchozím bloku Počkat. V našem ilustračním případě tedy 7 dní.
pravidlo pro segmentaci aktivity příjemců v transakčních e-mailech
 1. Klikněte na Uložit pravidlo.
 2. Klikněte na Uložit k uložení celého bloku.

Nyní byste měli mít v automatizaci vloženy 4 bloky. Bloky propojte kliknutím a tažením myší:

Propojení bloků v automatizaci

Za blok podmínky můžete vkládat další bloky a zohlednit její vyhodnocení. Postupujte podle toho, o jakou větev se jedná:

Větev prvního bloku s podmínkou – Ano

V případě, že příjemce splnil vámi zadanou podmínku – tedy v našem vzorovém případě otevřel během posledních 7 dnů reaktivační e-mail, který jsme mu poslali, můžete tuto větev ponechat prázdnou, pokud jste s výsledkem spokojeni. V takovém případě automatizace pro daného příjemce končí.

Pokud chcete aktivitu příjemce sledovat podle vlastního příznaku, můžete si vytvořit vlastní uživatelský sloupec a přiřadit mu pomocí bloku Úprava příjemce nějakou hodnotu. Postup vytvoření a použití vlastního uživatelského sloupce najdete v článku Vlastní uživatelské sloupce.

Stejně tak můžete příjemce vložit do jiného seznamu příjemců, pokud si například chcete aktivní příjemce třídit. K tomuto účelu slouží akce Upravit seznam příjemců.

Větev prvního bloku s podmínkou – Ne

V případě, že příjemce vámi zadanou podmínku nesplní – tedy v našem vzorovém případě neotevře během posledních 7 dnů reaktivační e-mail, který jsme mu poslali, můžete za tuto větev vložit další bloky, kterými dáte příjemci ještě jednu šanci zůstat ve vašem seznamu příjemců. Pokud ani na druhý pokus příjemce nebude reagovat, můžete přidat blok s druhou podmínkou, na základě které ho kompletně odhlásíte.

Postup přidání bloku k odeslání e-mailu:

 1. V levé části vyberte kartu Akce, do plátna automatizace přetáhněte blok Odeslat e-mail a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky Šablona vyberte transakční šablonu, kterou chcete příjemci odeslat.
 3. Další nastavení ponechte výchozí a klikněte na Uložit.

E-mail by měl opět být nějakým způsobem motivační – jelikož příjemce na předchozí zprávu nereagoval, můžete mu zkusit nabídnout něco jiného, kupříkladu množstevní slevu, dočasný přesun zákazníka do vyšší slevové úrovně, členství v klubu, progresivní druh slevy a podobně, v závislosti na možnostech vašeho podnikání.

Příjemci musíme opět nechat dostatek času na to, aby na naši zprávu zareagoval. Vhodné je zvolit delší prodlevu než v předchozím případě.

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Počkat a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky vyberte Za určitou dobu a zvolte prodlevu, např. 14 dnů.
 3. Klikněte na Uložit.

Po uplynutí času znovu vyhodnotíme, jak se příjemce zachoval v reakci na naši zprávu; vložíme tedy druhý blok s podmínkou:

 1. V levé části vyberte kartu Operátory, do plátna automatizace přetáhněte blok Podmínka a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Klikněte na Vybrat novou podmínku. Otevře se dialog k výběru podmínky.
 3. V rozevírací nabídce Zdroj vyberte Aktivita příjemců v transakčních e-mailech.
 4. V rozevírací nabídce Podmínka vyberte podmínku dle svých potřeb, např. Příjemce otevřel e-mail nebo Příjemce klikl na odkaz v e-mailu.
 5. V rozevírací nabídce Šablona vyberte transakční šablonu, kterou jste zadali v kroku výše do bloku Odeslat e-mail.
 6. V rozevírací nabídce Časové omezení vyberte stejnou dobu, kterou jste zadali v předchozím bloku Počkat. V našem ilustračním případě tedy 14 dní.
 7. Klikněte na Uložit pravidlo.
 8. Klikněte na Uložit k uložení celého bloku.

Blok musíme opět nějakým způsobem vyhodnotit. Podrobnosti k jednotlivým větvím najdete níže.

Větev druhého bloku s podmínkou – Ano

Pokud příjemce splnil parametry našeho druhého bloku s podmínkou – tedy zareagoval na druhý e-mail kliknutím nebo otevřením během dané doby, můžeme pro něj automatizaci považovat za uzavřenou a větev ponechat prázdnou, pokud jste s výsledkem spokojeni.

Podobně jako v případě bloku s první podmínkou, i zde můžete aktivitu příjemce sledovat podle vlastního příznaku, a vytvořit si třeba vlastní uživatelský sloupec, kterému přiřadíte pomocí bloku Úprava příjemce nějakou hodnotu. Můžete například rozlišovat úroveň aktivity podle toho, na kterou zprávu příjemce reagoval. Pokud například v jednotlivých zprávách posíláte různé druhy motivačních benefitů, můžete si druh aktivity pojmenovat podle těchto benefitů a přiřadit je příjemcům. Po čase se můžete k těmto údajům vrátit a vyhodnotit, jestli na neaktivní zákazníky zabírá více ten či onen benefit.

Postup vytvoření a použití vlastního uživatelského sloupce najdete v článku Vlastní uživatelské sloupce.

Stejně tak můžete příjemce vložit do jiného seznamu příjemců, pokud si například chcete aktivní příjemce třídit. K tomuto účelu slouží akce Upravit seznam příjemců.

Větev druhého bloku s podmínkou – Ne

V případě, že příjemce vámi zadanou podmínku nesplní – tedy v našem vzorovém případě neotevře během posledních 14 dnů ani druhý reaktivační e-mail, který jsme mu poslali, můžete za tuto větev vložit blok, pomocí kterého příjemce kompletně odhlásíte.

 1. V levé části vyberte kartu Akce, do plátna automatizace přetáhněte blok Odhlášení a dvakrát na něj klikněte, aby se zobrazilo nastavení bloku.
 2. Z rozevírací nabídky Způsob odhlášení vyberte způsob, jakým chcete příjemce odhlásit:
  • Plošné odhlášení – tímto způsobem odeberete příjemce trvale ze všech seznamů příjemců ve vašem účtu.
  • Odhlášení ze seznamu příjemců – pokud chcete příjemce odebrat pouze z konkrétního seznamu příjemců, zvolte tuto možnost a vyberte z rozevírací nabídky daný seznam.
 3. Volitelně můžete příjemce odhlásit pouze na určitou dobu. V takovém případě klikněte na Časové omezení.
 4. Klikněte na Uložit.

Otestování a spuštění automatizace

Nyní byste měli mít v automatizaci vloženo minimálně 8 bloků. Bloky propojte kliknutím a tažením myší:

Propojení bloků v automatizaci Boldem

Automatizaci si můžete dále upravit dle vlastních potřeb – počty/druh e-mailů i prodlevy můžete časem změnit a vyzkoušet, jaké na vaše zákazníky fungují nejlépe.

Jakmile budete s nastavením a počtem bloků spokojeni, automatizaci uložte kliknutím na Hotovo/Uložit.

Automatizaci před spuštěním řádně otestujte! Postupy testování naleznete v článku Testování automatizací. Testování doporučujeme nepodceňovat a automatizaci spustit až po důkladném otestování.

Jakmile testování dokončíte s kladným výsledkem, spusťte automatizaci kliknutím na Spustit.

Obecné informace o tom, jak pracovat s automatizacemi, najdete v kapitole Jak pracovat s automatizacemi v Boldem.