Nastavení záznamů DNS u cPanel

Michal Krejčí Michal Krejčí
3. října 2022

V tomto návodu vás provedeme nastavením doménových záznamů DKIM, SPF, DMARC a CNAME (doménového směrovače) u ovládacího panelu cPanel. Tyto údaje je nezbytné nastavit, chcete-li bezpečně odesílat hromadné e-maily z aplikace Boldem a zabránit tomu, aby zprávy končily v nevyžádané poště.

 1. Přihlaste se do svého účtu v aplikaci Boldem.
 2. V levé nabídce vyberte Nastavení a klikněte na Domény.
Nabídka Nastavení/domény
 1. Pokud jste název odesílací domény nezadali během vytváření svého účtu, klikněte na tlačítko + Přidat odesílací doménu. Pokud už jste doménu zadali během vytváření účtu a vidíte ji v seznamu, přejděte ke kroku 4 níže.
Přidat odesílací doménu
 1. Zadejte název odesílací domény a potvrďte tlačítkem Vytvořit. Doménu zadávejte bez www, např. example.cz.
Přidání nové odesílací domény
 1. Klikněte na tlačítko Detail u domény v seznamu.
Tlačítko Detail domény
 1. Klikněte na kartu Nastavení domény.
Nastavení domény pro odesílání

Na stránce se zobrazí údaje pro podpis DKIM, záznam SPF a záznam CNAME. Okno s těmito údaji si nechte otevřené, za chvíli je budete potřebovat.

 1. V novém okně se přihlaste do účtu ke správě vaší domény v ovládacím panelu cPanel, který obvykle běží na portu 2083, tedy např. na adrese https://example.com:2083/. Přesnou adresu URL získáte od svého poskytovatele webhostingu, nebo domény.
 2. Vyhledejte a klikněte na Zone editor.
cPanel zone editor
 1. Klikněte na Spravovat (Manage) u domény, pro kterou chcete změnit záznamy DNS.
cPanel zone editor výběr domény

Nastavení záznamu DKIM

 1. Klikněte na Přidat záznam (Add record).
cpanel přidat záznam
 1. Zobrazí se pole k vyplnění.
 2. Do pole Název (Name) zadejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části Název kliknutím na ikonu kopírování.
Boldem.cz DKIM název
 1. Hodnotu TTL neměňte.
 2. V poli Typ vyberte TXT.
 3. Do pole Záznam (Record) vložte kód, který si zkopírujete z účtu Boldem v části DKIM podpis ve sloupci Hodnota kliknutím na ikonu kopírování.
DKIM podpis Boldem.cz
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko Uložit záznam (Save Record).

Nastavení záznamu SPF

Důležitá upozornění:

 • Každá doména, nebo subdoména může mít pouze jeden SPF záznam.
 • V případě, že vaše doména již nějaký SPF záznam obsahuje, nevytvářejte nový a údaj z aplikace Boldem vložte do existujícího záznamu SPF.
 • Při kontrole TXT záznamů s údaji SPF dávejte pozor, zda upravujete údaje pro správnou doménu! Údaje SPF se mohou lišit pro základní tvar domény (např. example.com) a pro subdoménu (např. subdomena.example.com). V účtu Boldem nejpravděpodobněji použijete základní tvar domény (example.com).
 • SPF záznam může obsahovat údaje pro maximálně 10 domén.

Úprava stávajícího záznamu SPF

Pokud v seznamu doménových záznamů naleznete záznam typu TXT, který obsahuje údaje o SPF pro vaši doménu (např. pro example.com), je třeba tento záznam upravit a nevytvářet nový. Příklad existujícího záznamu:

existující záznam SPF v cPanel

Pokud na konci existujícího záznamu SPF najdete symbol otazníku (?all), znamená to, že záznam SPF je neaktivní! V takovém případě je zapotřebí při úpravě (viz následující postup) otazník nahradit značkou spojovníku, tedy -all. Před aktualizací záznamu je vhodné kontaktovat správce (registrátora) vaší domény a konzultovat důvody k použití otazníku v nastavení.

 1. Klikněte na řádku vpravo na tlačítko Upravit (Edit) a do pole pro Záznam (Record) vložte řetězec include:spf.boldem.cz před značku ~all či -all, popřípadě značku ?all nahraďte značkou -all. Výsledná podoba výše uvedeného příkladu by tedy byla:
spf settings save record
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko Save Record.

Přidání nového záznamu SPF

Pokud v seznamu doménových záznamů nenajdete záznam typu TXT, který by obsahoval údaje o SPF pro vaši doménu, pokračujte těmito kroky:

 1. Klikněte na Přidat záznam (Add record).
cpanel přidat záznam
 1. Zobrazí se pole k vyplnění.
 2. V poli Typ (Type) vyberte TXT.
 3. Do pole Název zadejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části SPF záznam ve sloupci Název kliknutím na ikonu kopírování.
Záznam SPF v Boldem.cz
 1. Hodnotu TTL neměňte.
 2. Do pole Hodnota vložte kód, který si zkopírujete z účtu Boldem v části SPF záznam ve sloupci Hodnota kliknutím na ikonu kopírování.
SPF záznam v Boldem.cz
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko Uložit záznam (Save Record).

Nastavení záznamu DMARC

 • Každá doména nebo subdoména může mít pouze jeden záznam DMARC.
 • Pokud vaše doména již nějaký záznam DMARC obsahuje, nevytvářejte nový a údaj z aplikace Boldem zakomponujte do existujícího záznamu DMARC.
 • Při kontrole TXT záznamů s údaji pro DMARC dávejte pozor, zda upravujete údaje pro správnou doménu! Údaje pro DMARC se mohou lišit pro základní tvar domény (např. example.com) a pro subdoménu (např. subdomena.example.com). V účtu Boldem nejpravděpodobněji použijete základní tvar domény (example.com).

Úprava stávajícího záznamu DMARC

Pokud v seznamu doménových záznamů naleznete záznam typu TXT, který obsahuje údaje o DMARC pro vaši doménu (např. pro example.com), je třeba tento záznam upravit a nevytvářet nový. Příklad existujícího záznamu:

příklad existujícího záznamu DMARC
 1. Klikněte na řádku vpravo na tlačítko Upravit (Edit) a do pole pro Záznam (Record) přidejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části Hodnota. Zkopírujte si však pouze část řetězce začínající označením mailto. Příklad hodnoty DMARC v Boldem:
příklad hodnoty DMARC v Boldem
 1. V tomto případě si zkopírujete pouze část mailto:pdgpt8b8@dmarc.boldem.cz.
 2. Na konec části vašeho existujícího záznamu, který začíná označením rua, přidejte čárku a vložte zkopírovanou část záznamu. Výsledná podoba výše uvedeného příkladu by tedy byla:
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko Save record.

Přidání nového záznamu DMARC

Pokud v seznamu doménových záznamů nenajdete záznam typu TXT, který by obsahoval údaje o DMARC pro vaši doménu, pokračujte těmito kroky:

 1. Klikněte na Přidat záznam (Add record).
cpanel přidat záznam
 1. Zobrazí se pole k vyplnění.
 2. V poli Typ (Type) vyberte TXT.
 3. Do pole Název (Name) zadejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části DMARC záznam ve sloupci Název kliknutím na ikonu kopírování.
Záznam DMARC
 1. Hodnotu TTL neměňte.
 2. Do pole Záznam (Record) vložte kód, který si zkopírujete z účtu Boldem v části DMARC záznam ve sloupci Hodnota kliknutím na ikonu kopírování.
DMARC záznam v Boldem
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko Uložit záznam (Save Record).

Nastavení záznamu CNAME (doménového směrovače)

 1. Klikněte na Přidat záznam (Add record).
Nový záznam zone editor cPanel
 1. Zobrazí se pole k vyplnění.
 2. V poli Typ vyberte CNAME.
 3. Do pole Název (Name) zadejte údaj, který si zkopírujete z účtu Boldem v části CNAME ve sloupci Název kliknutím na ikonu kopírování.
CNAME v Boldem.cz
 1. Hodnotu TTL neměňte.
 2. Do pole Záznam (Record) vložte řetězec, který si zkopírujete z účtu Boldem v části CNAME ve sloupci Hodnota kliknutím na ikonu kopírování.
Doménový směrovač Boldem
 1. Záznam uložte kliknutím na tlačítko Uložit záznam (Save Record).

Validace doménových záznamů

Po nastavení záznamů nějakou dobu trvá, než se informace zapíšou do doménových serverů. U většiny poskytovatelů by k tomu mělo dojít během hodiny, přičemž obvykle nejpozději do 24 hodin.

Po nastavení všech záznamů přejděte v aplikaci Boldem do části Nastavení/Domény, vyberte svou doménu a na kartě Nastavení domény klikněte na tlačítko Zkontrolovat nastavení.


Ideálním výsledkem kontroly by měly být zeleně označené informace u každého záznamu:

Kontrola odesílací domény u Boldem.cz

Pokud se změny u domény neprojeví ani po 24 hodinách, kontaktujte podporu svého poskytovatele domén, aby ověřil, zda jsou uvedené záznamy zadány správně a poté opakujte postup ověření nastavení domény v aplikaci Boldem.