Nastavení dvojitého ověření (double opt-in) v Boldem

Michal Krejčí Michal Krejčí
12. ledna 2023

Tzv. double opt-in, neboli dvojnásobné potvrzení souhlasu, je tradiční způsob, jakým si můžete od příjemce vyžádat souhlas se zasíláním e-mailových sdělení okamžitě po registraci k jejich odběru a zároveň si tím potvrdit existenci a funkčnost e-mailové adresy příjemce.

Double opt-in je v podstatě ochrana proti nevyžádané poště a jde o ověření e-mailových adres, které sbíráte prostřednictvím např. webu/formuláře. Používá se třeba při přihlášení k odběru newsletteru, přihlášení ke školení, zřízení účtu, objednávce a podobně.

Předpoklady

Dvojité ověření nejčastěji použijete při shromažďování e-mailových adres prostřednictvím sběrných formulářů, popř. prostřednictvím Boldem API. Předpoklady úspěšného použití v případě sběrného formuláře jsou následující:

 • Transakční šablonu.
 • Seznam příjemců nastavený pro dvojité ověření.
 • Vytvořený a povolený sběrný formulář s minimálně jedním polem určeným ke sběru e-mailových adres.
 • Ověřenou doménu.
 • Web propojený s Boldem, na kterém si sběrný formulář zobrazíte.
 • 3 adresy URL, resp. webové stránky (tzv. landing pages) na propojeném webu
  • Stránka, na které zobrazíte uživateli sběrný formulář.
  • Stránka, která se uživateli zobrazí po úspěšném vyplnění a odeslání formuláře.
  • Stránka, kam uživatele přesměrujete poté, co v potvrzovacím e-mailu klikne na odkaz určený k potvrzení odběru.

Vytvoření transakční šablony

Nejprve je zapotřebí si vytvořit transakční šablonu, která se příjemci odešle po odeslání formuláře. Měla by tedy obsahovat informace o tom, proč uživatel musí potvrdit odběr vašich e-mailů a čeho se obsah týká.

 1. Klikněte na Šablony a vytvořte novou chytrou šablonu. Můžete použít vzorovou, nebo prázdnou.
 2. Do šablony vložte odpovídající text a minimálně jedno tlačítko.
 3. Klikněte dovnitř tlačítka a do pole Odkaz tlačítka vlevo zadejte řetězec {{subscribeUrl}}. Můžete použít také blok text a vložit tento řetězec jako adresu URL, nicméně praktičtější pro uživatele je kliknout na větší prvek, jako je tlačítko.
 4. Klikněte dvakrát zpět a na kartě Informace vyplňte název šablony a Předmět.
 5. Zapněte přepínač Šablona pro transakční e-maily (automatizace a API).
 6. Zadejte E-mail odesílatele (ideálně by e-mail odesílatele měl být na stejné doméně, na které máte směrovač, tedy ověřenou doménu).
 7. Uložte šablonu.

Vytvoření nebo nastavení seznamu příjemců

 1. Přejděte do Seznamy příjemců a vyberte existující seznam příjemců, do kterého chcete ukládat shromažďované příjemce a posílat jim žádosti s potvrzením. Můžete také vytvořit seznam nový.
 2. Z nabídky vpravo (tři svislé tečky) vyberte Upravit seznam.
 3. Klikněte na Použít double opt-in.
 4. Z rozevírací nabídky vyberte transakční šablonu.
 5. Do pole Přesměrovat na adresu URL zadejte adresu URL webové stránky, na kterou uživatele přesměrujete poté, co odešle formulář na webu.
 6. Do pole Po potvrzení přesměrovat na adresu zadejte adresu URL webové stránky, kam uživatele přesměrujete poté, co klikne na tlačítko/odkaz v e-mailu.
 7. Vyberte směrovač a klikněte na Uložit.

Vytvoření sběrného formuláře

 1. Klikněte na Sběrné formuláře a vyberte Vytvořit nový formulář.
 2. Vyplňte údaje a vyberte seznam příjemců vytvořený výše a klikněte na Vytvořit formulář.
 3. V editoru klikněte na vložit obsah a vyberte Textové pole.
 4. Klikněte dovnitř textového pole. Vlevo se objeví Úprava bloku.
 5. Z rozevírací nabídky Sloupec, do kterého chcete ukládat údaje vyberte položku E-mail.
 6. Upravte nadpis a popis.
 7. Dle potřeby vložte jiný obsah, obrázky, text, či upravte barvy, pozadí a podobně.
 8. Vraťte se zpět nebo klikněte do prázdného místa ve formuláři a vložte tlačítko.
 9. Klikněte na Povolit v horní části stránky.
 10. Uložte formulář.
  Poznámka: Nenechte se zmást tím, že na pozadí formuláře se zobrazuje stránka odesílací domény a nikoli webu, kde formulář hodláte zobrazovat. Adresu svého webu najdete v Nastavení/Weby.

Ve výchozím nastavení se formulář zobrazí každému návštěvníkovi pouze jednou a okamžitě po načtení všech stránek na propojeném webu. Na kartě Nastavení, položka Konfigurace okna máte možnost si upravit chování a způsob zobrazování formuláře. Nejčastěji budete potřebovat upravit Omezení zobrazení na určitých stránkách. Chcete-li formulář zobrazit pouze na konkrétních stránkách, zadejte do tohoto pole jednotlivé cesty adresy URL bez domény z obou stran oddělené lomítky; např. pouze „/kontakt/“ nebo „/muj-blogovy-clanek/“. Každou cestu potvrďte klávesou Enter.

Zobrazení formuláře na webu a otestování funkčnosti

 1. Přejděte do Nastavení a otevřete Weby.
 2. Klikněte na adresu webu, pro který jste formulář nastavili.
 3. Pokud je web správně propojen s Boldem, zobrazí se na něm formulář na základě pravidel, která jste nastavili ve vlastnostech formuláře.
 4. Zadejte funkční e-mailovou adresu do formuláře a odešlete jej.
 5. Zkontrolujte, zda jste byli přesměrováni na první URL, kterou jste zadali do nastavení Double opt-in.
 6. Přejděte do e-mailové schránky adresy, kterou jste zadali do formuláře. Ve schránce budete mít potvrzovací e-mail (transakční šablonu, kterou jste použili výše).
 7. Klikněte na odkaz v e-mailu.
 8. Ověřte, že jste byli přesměrováni na druhou adresu URL, kterou jste zadali v nastavení seznamu příjemců.
 9. Přejděte zpět do aplikace Boldem a otevřete seznam příjemců, který jste vybrali při vytváření formuláře.
 10. Zkontrolujte, zda se v něm nachází e-mailová adresa, kterou jste testovali.

Ve výchozím nastavení se formulář na webu zobrazí každému uživateli pouze jednou. Pokud vyžadujete jiné chování formuláře, popřípadě chcete otestovat formulář vícekrát, je možné upravit nastavení. V takovém případě postupujte následovně:

 1. Vraťte se do editoru formuláře a přejděte na kartu Nastavení a vyberte Konfigurace okna.
 2. Přepněte pole Zobrazit pouze jednou do vypnuté polohy a klikněte na Hotovo/Uložit.
 3. Přejděte znovu na web s formulářem a stránku obnovte.
 4. Formulář se znovu zobrazí.

Po skončení testování nezapomeňte nastavení změnit zpět, respektive tak, jak chcete, aby se formulář návštěvníkům webu zobrazoval.

Přejděte znovu do nastavení formuláře na kartu Nastavení/Konfigurace okna a přepněte pole Zobrazit pouze jednou do zapnuté polohy a klikněte na Hotovo/Uložit.