Vložení odkazu k odhlášení do chytré a HTML šablony

Michal Krejčí Michal Krejčí
1. června 2023

Abyste předcházeli tomu, že vaše hromadné zprávy a marketingová sdělení automaticky skončí ve složce nevyžádaných zpráv, je potřeba každou zprávu obohatit o odkaz k odhlášení.

Důvodů, proč byste v marketingových a hromadných e-mailech měli mít odhlašovací odkaz, je hned několik:

 • Abyste vyhověli pravidlům stanoveným v nařízení GDPR.
 • Abyste vyšli příjemcům vstříc a udržovali si tak databázi kontaktů aktuální.
 • Abyste snížili riziko, že příjemce, který se nemůže odhlásit, označí vaše zprávy jako SPAM.
 • Abyste získali cenné informace o důvodech k odhlášení, které můžete sbírat, pokud si odhlašovací stránku přizpůsobíte.

Existenci odkazu k odhlášení Boldem kontroluje automaticky před odesláním kampaně a bez něj není možné kampaň odeslat. Níže najdete postupy, jak odkazy do šablon doplnit:

Přidání odkazu k odhlášení do chytré šablony

Chcete-li do chytré šablony přidat odkaz k odhlášení, máte k dispozici dva způsoby, jak toho dosáhnout:

První způsob

 1. Otevřete chytrou šablonu, kterou chcete upravit.
 2. Klikněte na tlačítko mřížky ᎒᎒᎒ k zobrazení obsahových bloků.
 3. Z nabídky bloků přetáhněte blok Text do šablony vpravo.
 4. Upravte text, např. Chcete-li se odhlásit z odběru těchto e-mailů, klikněte sem.
 5. Označte text, ze kterého chcete udělat odkaz, a klikněte na ikonu 🔗 Vložit / upravit odkaz, případně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+K.
 6. Zobrazí se dialog ke vložení odkazu.
 7. Z nabídky Seznam odkazů vyberte položku unsubscribeURL a klikněte na Uložit.
odkaz k odhlášení Boldem

Druhý způsob

Chcete-li přidat odkaz k odhlášení rovnou se vzorovým textem, postupujte takto:

 1. Otevřete chytrou šablonu, kterou chcete upravit.
 2. Klikněte na tlačítko mřížky ᎒᎒᎒ k zobrazení obsahových bloků.
 3. Z nabídky bloků přetáhněte blok Text do šablony vpravo.
 4. Na liště s nástroji klikněte postupně na Proměnné AkceOdhlášení.
 5. Vloží se text s odkazem k odhlášení. Text můžete libovolně upravit.
odkaz k odhlášení Boldem druhý způsob

Mějte na paměti, že šablona se do kampaně vkládá jako kopie! Veškeré úpravy, které provedete v šabloně uvnitř kampaně, jsou tedy platné pouze pro kopii šablony, která je uložená v rámci této kampaně. Zdrojová šablona, která je k dispozici v sekci Šablony, zůstane nezměněna.

Pokud jste tedy již vytvořili koncept kampaně a vložili do něj šablonu, kterou chcete ještě upravit ve zdroji v sekci Šablony, musíte ji po úpravě z kampaně nejprve odebrat a vložit znovu.

Přidání odkazu k odhlášení do šablony HTML

Chcete-li do šablony HTML přidat odkaz k odhlášení, máte k dispozici dva způsoby, jak toho dosáhnout:

První způsob

 1. Otevřete šablonu HTML, kterou chcete upravit.
 2. Klikněte na přepínač WYSIWYG editor k zapnutí editoru vpravo.
 3. V místě, kde si přejete odkaz k odhlášení, zadejte text, např. Chcete-li se odhlásit z odběru těchto e-mailů, klikněte sem.
 4. Označte text, ze kterého chcete udělat odkaz, a klikněte na ikonu 🔗 Vložit / upravit odkaz, případně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+K.
 5. Zobrazí se dialog ke vložení odkazu.
 6. Z nabídky Seznam odkazů vyberte položku unsubscribeURL a klikněte na Uložit.
odkaz k odhlášení Boldem

Druhý způsob

Chcete-li přidat odkaz k odhlášení rovnou se vzorovým textem, postupujte takto:

 1. Otevřete šablonu HTML, kterou chcete upravit.
 2. Přejděte do místa, kam si přejete vložit odkaz k odhlášení.
 3. Na liště s nástroji klikněte postupně na Proměnné Akce Odhlášení.
 4. Vloží se text s odkazem k odhlášení. Text můžete libovolně upravit.
odkaz k odhlášení Boldem druhý způsob