Přenos kontaktů z WooCommerce do Boldem podle objednávek

Michal Krejčí Michal Krejčí
22. prosince 2023

Pokud využíváte pro svůj e-shop doplněk WooCommerce ve WordPressu, tento postup vám umožní automaticky přenášet do nástroje Boldem údaje o zákaznících podle nově vytvořených objednávek a efektivně využívat rozesílání zpráv nebo automatizační funkce. Kontakty můžete sbírat také podle nových účtů vytvořených ve WooCommerce.

Předpoklady

K úspěšnému propojení Boldem a WooCommerce je kromě e-shopu na platformě WooCommerce také Boldem API a účet na Make.com (dříve Integromat), přesněji:

 • K využívání funkce Boldem API je zapotřebí mít v Boldem zakoupený tarif Profi. Tarif si můžete snadno aktivovat v nastavení aplikace Boldem v části Vyúčtování.
 • Účet na platformě Make.com (pro základní propojení a přenos příjemců postačí bezplatný účet).
 • WordPress instance s nastaveným e-shopem WooCommerce.

Propojení a přenos údajů o zákaznících z WooCommerce (WordPress) do Boldem

K propojení Boldem s WooCommerce využijeme platformu Make.com, která nám celý proces významně usnadní. Během postupu provedeme následující kroky:

 • Na platformě make.com vytvoříme spojení mezi Make.com a WooCommerce.
 • Ve WooCommerce si vytvoříme klíče k WooCommerce API.
 • Na platformě make.com vytvoříme tzv. trigger, tedy spouštěč, který bude načítat data z WooCommerce.
 • Na platformě make.com vytvoříme akci (action), která bude data předávat do Boldem.
 • V Boldem si vytvoříme klíče k API.
 • V Boldem si vytvoříme seznam příjemců, do kterého budeme údaje o zákaznících ukládat.
 • Na platformě make.com nastavíme automatizaci celého procesu (periodické opakování).

Podrobný postup je následující:

 1. Přihlaste se do účtu Make.com.
 2. V pravé horní části obrazovky klikněte na Vytvořit nový scénář.
 3. Klikněte na velkou ikonu ⊕.
 4. Vyhledejte položku WooCommerce a klikněte na ni.
Výběr WooCommerce v make.com
 1. V seznamu spouštěčů (triggers) vyberte položku Watch Orders.
Watch Orders, make.com
 1. Pokud WooCommerce propojujete v Make.com poprvé, zobrazí se položka Create a connection. Klikněte na ni. Pokud jste již dříve WooCommerce s Make.com propojili, postup přeskočte a pokračujte krokem 12.
Výběr nového propojení s WooCommerce v Make.com
 1. K propojení s WooCommerce budete potřebovat adresu e-shopu a klíče Rest API. V novém okně se proto přihlaste do vašeho e-shopu a v levé nabídce vyberte postupně WooCommerce/Nastavení/Pokročilý/Legacy API.
 2. Zaškrtněte možnost Povolit legacy REST API.
Povolení Legacy Rest API ve WooCommerce
 1. V nabídce modrých odkazů klikněte na REST API a vyberte tlačítko Přidat klíč.
WooCommerce ve WordPressu, přidání nového REST API klíče
 1. Do pole Popis zadejte název klíče pro svou orientaci, v rozevírací nabídce Uživatel vyberte uživatele s právy pro přístup do WooCommerce (obvykle správce), v nabídce Oprávnění vyberte hodnotu Číst/Zapisovat a klikněte na Generování API klíče.
API klíč WooCommerce
 1. Zobrazí se nově vygenerované klíče k API, tzv. Klíč uživatele (Consumer Key) a Tajný klíč uživatele (Consumer Secret). Tyto řetězce si pečlivě a bezpečně uložte, budete je potřebovat při propojení na webu Make.com.
 2. Vraťte se na web Make.com, kde vytváříte scénář, a vyplňte hodnoty ve formuláři:
Údaje k propojení s WooCommerce v Make.com
 • Do pole Název spojení zadejte název pro vaši orientaci.
 • Do pole Consumer Key vložte klíč téhož názvu, který jste si zkopírovali z WooCommerce.
 • Do pole Consumer Secret vložte řetězec téhož názvu, který jste si zkopírovali z WooCommerce.
 • Do pole Eshop URL zadejte adresu vašeho obchodu včetně https.
 1. Po uložení údajů se zobrazí dialog spouštěče, kde vyplníte následující pole:
 • V poli Status vyberte hodnotu All (scénář bude sledovat všechny objednávky ve všech stavech – pokud používáte pouze bezplatný účet Make.com, může být praktické sledovat pouze objednávky ve stavu Pending/Processing v závislosti na tom, jaký je výchozí stav objednávek ve vašem obchodě, případně Completed, pokud chcete ukládat pouze kontakty na zákazníky, kterým jste objednávku dokončili).
 • Do pole Limit zadejte, kolik položek má Make.com zpracovat během každého spuštění. Pokud zadáte např. 10 a od posledního spuštění spouštěče bylo ve vašem obchodu vytvořeno více než 10 objednávek, přenese se vždy pouze prvních 10 objednávek. Je tedy praktické vyplnit o něco vyšší hodnotu, než je průměrný počet objednávek, které ve vašem obchodě zákazníci vytvářejí během frekvence, kterou si zvolíte na konci postupu.

Hodnoty potvrďte kliknutím na OK.

Dialog WooCommerce v Make.com

Touto částí postupu jsme úspěšně přidali a nastavili spouštěč.

Nyní potřebujeme přidat akci, která takto posbíraná data o zákaznících uloží do seznamu příjemců v Boldem. K tomuto účelu si nejprve v Boldem vytvoříme seznam příjemců a poznačíme si jeho název.

 1. V novém okně se přihlaste do svého účtu v Boldem.
 2. Klikněte na Seznamy příjemců a vyberte Vytvořit seznam příjemců.
 3. Vyplňte Název seznamu a klikněte na Vytvořit seznam.
 4. Název seznamu příjemců si poznačte nebo zapamatujte.

Jakmile máte seznam příjemců vytvořený, vraťte se zpět do okna s Make.com a postupujte následovně k vytvoření akce:

 1. U existujícího spouštěče pro WooCommerce klikněte na ikonu plus:
přidat další modul do Make.com
 1. Vyhledejte položku Boldem a klikněte na ni.
 1. Zobrazí se seznam akcí. Vyberte Create Subscribe Request.
Přidání akce Boldem v Make.com
 1. Pokud Boldem propojujete v Make.com poprvé, zobrazí se položka Create a connection. Klikněte na ni. Pokud už jste spojení s Boldem vytvořili dříve, přejděte do části Párování polí mezi WooCommerce a Boldem níže.
Vytvoření propojení s Boldem
 1. K propojení s Boldem budete potřebovat klíče Rest API. Přepněte se proto do okna, kde jste přihlášeni do Boldem a v levé nabídce vyberte postupně Nastavení/API/Nový klíč API.
Vytvoření klíče API v Boldem
 1. Zobrazí se nový dialog, do kterého zadejte název pro svoji orientaci a klikněte na Vytvořit.
Název pro API v Boldem
 1. Zobrazené údaje, tedy ID klienta a Tajný klíč klienta si zkopírujte a uložte na bezpečném místě. Budete je potřebovat v následující části postupu.
Klíče API v Boldem
 1. Vraťte se na web Make.com, kde vytváříte scénář, a vyplňte hodnoty ve formuláři:
Propojení s Boldem v Make.com
 • Do pole Client ID zadejte vaše ID klienta, které jste si zkopírovali z účtu Boldem.
 • Do pole Client Secret zadejte váš Tajný klíč klienta, který jste si zkopírovali z účtu Boldem.

Po potvrzení dialogu se během několika okamžiků vytvoří propojení a zobrazí se další dialog určený ke spárování polí z WooCommerce, které chcete uložit k danému příjemci do Boldem.

Párování polí mezi WooCommerce a Boldem

Jako minimum budete potřebovat do Boldem přenášet (ukládat) e-mailovou adresu, tedy pole email. Doporučujeme však ukládat také další údaje o zákazníkovi, jako jsou křestní jméno, příjmení a telefonní číslo, se kterými můžete v Boldem také pracovat.

Jednotlivá pole spárujete tak, že kliknete do pole, které chcete ukládat do Boldem a v levé nebo pravé části se vám zobrazí nabídka polí z WooCommerce. Stačí v této části kliknout na název daného pole, aby se automaticky vložilo do pole Boldem. Příklad postupu párování polí:

 1. Klikněte do pole E-mail, aby se zobrazila nabídka WooCommerce.
Párování položek
 1. V části s WooCommerce (v našem případě vlevo) klikněte na název odpovídajícího pole, tedy v našem případě Email. Tím se název pole vloží do pole, které jste vybrali v pravé části dialogu. V praxi se tedy tento údaj bude ukládat do tohoto pole v Boldem.
Pole e-mail v Make.com
 1. V rozevírací nabídce Main Mailing List vyhledejte seznam příjemců, do kterého chceme příjemce v Boldem ukládat.
Výběr seznamu příjemců

Chcete-li příjemce ukládat do více než jednoho seznamu příjemců, můžete tyto seznamy příjemců zaškrtnout v části Mailing Lists.

Pokud chcete od příjemců vynutit před uložením do seznamu explicitní souhlas s odebíráním vašeho obsahu, můžete pro daný seznam příjemců nastavit dvojité ověření. V takovém případě nastavte seznam příjemců podle instrukcí v kapitole Nastavení dvojitého ověření (double opt-in). Pokud toto nastavení zapnete, příjemce se do seznamu příjemců dostane až poté, co v e-mailu odklikne souhlas.

 1. Postup doporučujeme zopakovat ještě pro další pole, jako jsou křestní jméno (First Name) a příjmení (Last Name), popř. také název firmy (Company) a telefon (Phone). Po dokončení výběru uložte dialog kliknutím na OK.
Párování polí WooCommerce s Boldem v Make.com
 1. Postup uložte kliknutím na Uložit.
Uložení scénáře v Boldem.

Nastavení opakovaného spouštění

Aby mělo propojení mezi WooCommerce a Boldem praktický smysl, je nutné nastavit frekvenci opakovaného spouštění v Make.com.

Ve výchozím nastavení je frekvence spouštění nastavena na 15 minut, což je poměrně hodně často. Berte prosím na vědomí, že v bezplatném účtu Make.com máte každý měsíc k dispozici pouze omezený počet operací, které s každým spuštěním narůstají. Je tedy vhodné zvolit interval opakování delší tak, abyste počtem operací zbytečně neplýtvali, pokud nechcete přejít na placený tarif Make.com.

 1. V levé dolní části použijte přepínač k zapnutí funkce Časový plán, aby se zobrazilo ON (zapnuto).
časový plán v Make.com
 1. Klikněte na tlačítko Každých 15 minut. Zobrazí se dialog, ve kterém můžete změnit parametry opakování dle svých představ. Pro běžné zpracování kontaktů bohatě postačí synchronizace 1x denně, ale v praxi samozřejmě záleží na tom, jak s kontakty pracujete.
 2. Scénář uložte kliknutím na ikonu Uložit.

Testování propojení

Abyste měli jistotu, že vše funguje správně, proveďte jednorázové spuštění a propojení mezi WooCommerce a Boldem otestujte kliknutím na tlačítko Jednorázové spouštění. Před spuštěním vytvořte v e-shopu novou objednávku, popřípadě nový účet, podle toho, k čemu daný scénář bude sloužit.

Pokud se během jednorázového spuštění objeví nějaká chyba, zobrazte si podrobnosti a proveďte kroky k jejich nápravě. Pokud si s úpravou nastavení nebudete vědět rady, obraťte se na podporu Boldem, nebo Make.com, v závislosti na tom, kde k chybě došlo.

Závěrečné poznámky

Po úspěšném nastavení a spuštění tohoto scénáře začnete pravidelně a automaticky sbírat kontakty, tedy budoucí příjemce vašich kampaní. Jak s nimi dále pracovat se dozvíte v kapitolách K čemu slouží automatizace a Jak pracovat s automatizacemi v Boldem.

Po dokončení nastavení scénáře v Make.com si jej můžete stáhnout jako zálohu kliknutím na nabídku se třemi tečkami a vybráním položky Export Blueprint. Tím si nastavený scénář uložíte jako soubor .json, který můžete použít k nahrání do jiného účtu Make.com.

Make.com Export Blueprint

Bezplatný tarif Make.com umožňuje měsíčně spustit až 1 000 operací. Jako operace se počítá každá akce modulu ve scénáři (čtení, zápis, aktualizace dat, atd.). Počet operací závisí na složitosti scénáře. Pokud si nechcete dokupovat další operace a platit měsíční paušál, doporučujeme nastavit delší frekvenci spouštění scénářů.