Přenos kontaktů z WooCommerce do Boldem podle nových účtů

Michal Krejčí Michal Krejčí
22. prosince 2023

Pokud využíváte pro svůj e-shop doplněk WooCommerce ve WordPressu, tento postup vám umožní automaticky přenášet do nástroje Boldem údaje o zákaznících podle nově vytvořených účtů a efektivně využívat rozesílání zpráv nebo automatizační funkce.

Tento scénář funguje pouze pro instance WooCommerce, které zákazníkům povolují vytvoření účtu během průchodu pokladnou. Nastavení najdete v části WooCommerce/Nastavení/účty a soukromí.

Povolení účtů zákazníků ve WooCommerce.

Pokud toto nastavení nechcete povolit, můžete si místo toho vytvořit scénář ke sběru údajů z nových objednávek.

Předpoklady

K úspěšnému propojení Boldem a WooCommerce je kromě e-shopu na platformě WooCommerce také Boldem API a účet na Make.com (dříve Integromat), přesněji:

 • K využívání funkce Boldem API je zapotřebí mít v Boldem zakoupený tarif Profi. Tarif si můžete snadno aktivovat v nastavení aplikace Boldem v části Vyúčtování.
 • Účet na platformě Make.com (pro základní propojení a přenos příjemců postačí bezplatný účet).
 • WordPress instance s nastaveným e-shopem WooCommerce.

Propojení a přenos údajů o zákaznících z WooCommerce (WordPress) do Boldem

K propojení Boldem s WooCommerce využijeme platformu Make.com, která nám celý proces významně usnadní. Během postupu provedeme následující kroky:

 • Na platformě make.com vytvoříme spojení mezi Make.com a WooCommerce.
 • Ve WooCommerce si vytvoříme klíče k WooCommerce API.
 • Na platformě make.com vytvoříme tzv. trigger, tedy spouštěč, který bude načítat data z WooCommerce.
 • Na platformě make.com vytvoříme akci (action), která bude data předávat do Boldem.
 • V Boldem si vytvoříme klíče k API.
 • V Boldem si vytvoříme seznam příjemců, do kterého budeme údaje o zákaznících ukládat.
 • Na platformě make.com nastavíme automatizaci celého procesu (periodické opakování).

Podrobný postup je následující:

 1. Přihlaste se do účtu Make.com.
 2. V pravé horní části obrazovky klikněte na Vytvořit nový scénář.
 3. Klikněte na velkou ikonu ⊕.
 4. Vyhledejte položku WooCommerce a klikněte na ni.
Výběr WooCommerce v make.com
 1. V seznamu spouštěčů (triggers) vyberte položku Watch Customers.
Výběr spouštěče Watch customers v make.com
 1. Pokud WooCommerce propojujete v Make.com poprvé, zobrazí se položka Create a connection. Klikněte na ni. Pokud jste již dříve WooCommerce s Make.com propojili, postup přeskočte a pokračujte krokem 12.
Výběr nového propojení s WooCommerce v Make.com
 1. K propojení s WooCommerce budete potřebovat adresu e-shopu a klíče Rest API. V novém okně se proto přihlaste do vašeho e-shopu a v levé nabídce vyberte postupně WooCommerce/Nastavení/Pokročilý/Legacy API.
 2. Zaškrtněte možnost Povolit legacy REST API.
Povolení Legacy Rest API ve WooCommerce
 1. V nabídce modrých odkazů klikněte na REST API a vyberte tlačítko Přidat klíč.
WooCommerce ve WordPressu, přidání nového REST API klíče
 1. Do pole Popis zadejte název klíče pro svou orientaci, v rozevírací nabídce Uživatel vyberte uživatele s právy pro přístup do WooCommerce (obvykle správce), v nabídce Oprávnění vyberte hodnotu Číst/Zapisovat a klikněte na Generování API klíče.
API klíč WooCommerce
 1. Zobrazí se nově vygenerované klíče k API, tzv. Klíč uživatele (Consumer Key) a Tajný klíč uživatele (Consumer Secret). Tyto řetězce si pečlivě a bezpečně uložte, budete je potřebovat při propojení na webu Make.com.
 2. Vraťte se na web Make.com, kde vytváříte scénář, a vyplňte hodnoty ve formuláři:
Údaje k propojení s WooCommerce v Make.com
 • Do pole Název spojení zadejte název pro vaši orientaci.
 • Do pole Consumer Key vložte klíč téhož názvu, který jste si zkopírovali z WooCommerce.
 • Do pole Consumer Secret vložte řetězec téhož názvu, který jste si zkopírovali z WooCommerce.
 • Do pole Eshop URL zadejte adresu vašeho obchodu včetně https.
 1. Po uložení údajů se zobrazí dialog spouštěče, kde vyplníte následující pole:
 • V poli Role vyberte hodnotu Customers.
 • V poli I want to watch zvolte only new customers, pokud chcete sledovat pouze zákazníky z nově vytvořených účtů.
 • Do pole Limit zadejte, kolik položek má Make.com zpracovat během každého spuštění. Pokud zadáte např. 10 a od posledního spuštění spouštěče bylo ve vašem obchodu vytvořeno více než 10 účtů, přenese se vždy pouze prvních 10. Je tedy praktické vyplnit hodnotu mírně vyšší, než je průměrný počet účtů, které ve vašem obchodě zákazníci vytvoří během frekvence, kterou si zvolíte na konci postupu.

Hodnoty potvrďte kliknutím na OK.

Dialog WooCommerce v Make.com
 1. Zvolte, kdy má spouštěč začít zpracovávat data. Zvolte All.
Kdy má spouštěč začít v Make.com

Touto částí postupu jsme úspěšně přidali a nastavili spouštěč.

Nyní potřebujeme přidat akci, která takto posbíraná data o zákaznících uloží do seznamu příjemců v Boldem. K tomuto účelu si nejprve v Boldem vytvoříme seznam příjemců a poznačíme si jeho název.

 1. V novém okně se přihlaste do svého účtu v Boldem.
 2. Klikněte na Seznamy příjemců a vyberte Vytvořit seznam příjemců.
 3. Vyplňte Název seznamu a klikněte na Vytvořit seznam.
 4. Název seznamu příjemců si poznačte nebo zapamatujte.

Jakmile máte seznam příjemců vytvořený, vraťte se zpět do okna s Make.com a postupujte následovně k vytvoření akce:

 1. U existujícího spouštěče pro WooCommerce klikněte na ikonu plus:
přidat další modul do Make.com
 1. Vyhledejte položku Boldem a klikněte na ni.
 1. Zobrazí se seznam akcí. Vyberte Create Subscribe Request.
Přidání akce Boldem v Make.com
 1. Pokud Boldem propojujete v Make.com poprvé, zobrazí se položka Create a connection. Klikněte na ni. Pokud už jste spojení s Boldem vytvořili dříve, přejděte do části Párování polí mezi WooCommerce a Boldem níže.
Vytvoření propojení s Boldem
 1. K propojení s Boldem budete potřebovat klíče Rest API. Přepněte se proto do okna, kde jste přihlášeni do Boldem a v levé nabídce vyberte postupně Nastavení/API/Nový klíč API.
Vytvoření klíče API v Boldem
 1. Zobrazí se nový dialog, do kterého zadejte název pro svoji orientaci a klikněte na Vytvořit.
Název pro API v Boldem
 1. Zobrazené údaje, tedy ID klienta a Tajný klíč klienta si zkopírujte a uložte na bezpečném místě. Budete je potřebovat v následující části postupu.
Klíče API v Boldem
 1. Vraťte se na web Make.com, kde vytváříte scénář, a vyplňte hodnoty ve formuláři:
Propojení s Boldem v Make.com
 • Do pole Client ID zadejte vaše ID klienta, které jste si zkopírovali z účtu Boldem.
 • Do pole Client Secret zadejte váš Tajný klíč klienta, který jste si zkopírovali z účtu Boldem.

Po potvrzení dialogu se během několika okamžiků vytvoří propojení a zobrazí se další dialog určený ke spárování polí z WooCommerce, které chcete uložit k danému příjemci do Boldem.

Párování polí mezi WooCommerce a Boldem

Jako minimum budete potřebovat do Boldem přenášet (ukládat) e-mailovou adresu, tedy pole email. Doporučujeme však ukládat také další údaje o zákazníkovi, jako jsou křestní jméno, příjmení a telefonní číslo, se kterými můžete v Boldem také pracovat.

Jednotlivá pole spárujete tak, že kliknete do pole, které chcete ukládat do Boldem a v levé nebo pravé části se vám zobrazí nabídka polí z WooCommerce. Stačí v této části kliknout na název daného pole, aby se automaticky vložilo do pole Boldem. Příklad postupu párování polí:

 1. Klikněte do pole E-mail, aby se zobrazila nabídka WooCommerce.
Párování položek
 1. V části s WooCommerce (v našem případě vlevo) klikněte na název odpovídajícího pole, tedy v našem případě Email. Tím se název pole vloží do pole, které jste vybrali v pravé části dialogu. V praxi se tedy tento údaj bude ukládat do tohoto pole v Boldem.
Pole e-mail v Make.com
 1. V rozevírací nabídce Main Mailing List vyhledejte seznam příjemců, do kterého chceme příjemce v Boldem ukládat.
Výběr seznamu příjemců

Chcete-li příjemce ukládat do více než jednoho seznamu příjemců, můžete tyto seznamy příjemců zaškrtnout v části Mailing Lists.

Pokud chcete od příjemců vynutit před uložením do seznamu explicitní souhlas s odebíráním vašeho obsahu, můžete pro daný seznam příjemců nastavit dvojité ověření. V takovém případě nastavte seznam příjemců podle instrukcí v kapitole Nastavení dvojitého ověření (double opt-in). Pokud toto nastavení zapnete, příjemce se do seznamu příjemců dostane až poté, co v e-mailu odklikne souhlas.

 1. Postup doporučujeme zopakovat ještě pro další pole, jako jsou křestní jméno (First Name) a příjmení (Last Name), popř. také název firmy (Company) a telefon (Phone). Po dokončení výběru uložte dialog kliknutím na OK.
Párování polí WooCommerce s Boldem v Make.com
 1. Postup uložte kliknutím na Uložit.
Uložení scénáře v Boldem.

Nastavení opakovaného spouštění

Aby mělo propojení mezi WooCommerce a Boldem praktický smysl, je nutné nastavit frekvenci opakovaného spouštění v Make.com.

Ve výchozím nastavení je frekvence spouštění nastavena na 15 minut, což je poměrně hodně často. Berte prosím na vědomí, že v bezplatném účtu Make.com máte každý měsíc k dispozici pouze omezený počet operací, které s každým spuštěním narůstají. Je tedy vhodné zvolit interval opakování delší tak, abyste počtem operací zbytečně neplýtvali, pokud nechcete přejít na placený tarif Make.com.

 1. V levé dolní části použijte přepínač k zapnutí funkce Časový plán, aby se zobrazilo ON (zapnuto).
časový plán v Make.com
 1. Klikněte na tlačítko Každých 15 minut. Zobrazí se dialog, ve kterém můžete změnit parametry opakování dle svých představ. Pro běžné zpracování kontaktů bohatě postačí synchronizace 1x denně, ale v praxi samozřejmě záleží na tom, jak s kontakty pracujete.
 2. Scénář uložte kliknutím na ikonu Uložit.

Testování propojení

Abyste měli jistotu, že vše funguje správně, proveďte jednorázové spuštění a propojení mezi WooCommerce a Boldem otestujte kliknutím na tlačítko Jednorázové spouštění. Před spuštěním vytvořte v e-shopu novou objednávku, popřípadě nový účet, podle toho, k čemu daný scénář bude sloužit.

Pokud se během jednorázového spuštění objeví nějaká chyba, zobrazte si podrobnosti a proveďte kroky k jejich nápravě. Pokud si s úpravou nastavení nebudete vědět rady, obraťte se na podporu Boldem, nebo Make.com, v závislosti na tom, kde k chybě došlo.

Závěrečné poznámky

Po úspěšném nastavení a spuštění tohoto scénáře začnete pravidelně a automaticky sbírat kontakty, tedy budoucí příjemce vašich kampaní. Jak s nimi dále pracovat se dozvíte v kapitolách K čemu slouží automatizace a Jak pracovat s automatizacemi v Boldem.

Po dokončení nastavení scénáře v Make.com si jej můžete stáhnout jako zálohu kliknutím na nabídku se třemi tečkami a vybráním položky Export Blueprint. Tím si nastavený scénář uložíte jako soubor .json, který můžete použít k nahrání do jiného účtu Make.com.

Make.com Export Blueprint

Bezplatný tarif Make.com umožňuje měsíčně spustit až 1 000 operací. Jako operace se počítá každá akce modulu ve scénáři (čtení, zápis, aktualizace dat, atd.). Počet operací závisí na složitosti scénáře. Pokud si nechcete dokupovat další operace a platit měsíční paušál, doporučujeme nastavit delší frekvenci spouštění scénářů.